Värvningsaktiviteter

Här hittar du aktiviteter du kan genomföra på din arbetsplats för att prata om fackliga frågor och värva medlemmar.

Anordna en värvningsaktivitet

Värvningsaktiviteter är ett bra tillfälle för att möta potentiella medlemmar och nå ut till befintliga. Att hålla aktiviteter på arbetsplatsen ökar vår synlighet och stärker bilden av Fackförbundet ST som ett arbetsplatsnära fackförbund. 

Prioritera att anordna aktiviteter på din arbetsplats och gör det till en återkommande aktivitet, så kommer fler och fler personer vilja delta!  Förslag på aktiviteter finner ni nedan. 

Facklig kvart

Anordna kortare informationsmöten där ni berättar om vilka frågor ni arbetar med just nu. Lyft gärna fram framgångar ni haft hos er lokalt eller frågor ni arbetar med för att uppnå.

Detta lämpar sig bäst som en åtekommande aktivitet. Sätt av en återkomman tid i månaden eller kvartalet. Korta och återkommande möten ger medlemmarna en fast punkt där de vet att ni som förtroendevalda är tillgängliga och känner till när ni har avsatt tid för fackligt arbete. 

Fika med ett tema

Bjud in till ett öppet möte med ett specifikt tema, välj ett tema som kan engagera och inspirera fler att delta! Att hålla öppna möten är bra för att skapa kunskap kring ST och öppna upp för dem som är nyfikna på ert arbete att kunna delta. 

Genom att erbjuda fika  kan man ibland lyckas locka fler och engagerade deltagare! 

Seminarium

Anordna ett längre seminarium för att bidra till ökad kunskap, prata om ert lokala arbete och för att skapa mer engagemang för de fackliga frågorna. Att anordna ett seminarium kan kräva lite mer planering, men är ofta uppskattat av medlemmarna och en bra aktivitet för att locka potentiella medlemmar. Ni kan också ta hjälp av en ombudsman eller värvningssamordare för att genomföra seminarium på er arbetsplats.

Aktivitetspaket

Har man ont om tid, idétorka eller svårt att komma igång? Genom aktivitetspaketen gör vi det enkelt för dig som förtroendevald att arrangera en värvningsaktivitet med färdiga teman. Innehåll, material, upplägg och enklare förtäring finansieras av kansliet. 

Läs mer och beställ här

 

Behöver du hjälp i planeringen eller genomförandet?

Kontakta er regionala värvningssamordnare -  här hittar du kontaktuppgifter. Vi kan bolla idéer, komma med förslag och hjälpa dig göra aktiviteten så värvande som möjligt!