Värvningsaktiviteter

Här hittar du förslag på aktiviteter att genomföra på din arbetsplats för att prata om fackliga frågor och värva medlemmar.

Genom aktiviteter på arbetsplatsen ökar vi vår synlighet och stärker bilden av Fackförbundet ST som ett arbetsplatsnära fackförbund. 

Aktivitetspaket

Beställ en färdigplanerad aktivitet från ST Butiken! Med aktivitetspaketen är det enkelt för dig som förtroendevald att arrangera en värvningsaktivitet med färdiga teman.

Innehåll, material, upplägg och enklare förtäring finansieras av kansliet. 

Läs mer och beställ här

Tips på egna värvningsaktiviteter

Behöver du inspiration? Här är några värvningsaktiviteter som kan väcka intresse och hjälpa er att skapa en relation till både potentiella medlemmar och medlemmar på arbetsplatsen. 

Facklig kvart

Anordna kortare informationsmöten där ni berättar om vilka frågor ni arbetar med just nu. Lyft gärna fram framgångar ni haft hos er lokalt eller informera om vad ni arbetar med för att uppnå.

Facklig kvart fungerar bäst som en återkommande aktivitet då det skapar en mötesplats där medlemmar och potentiella medlemmar vet när de kan lyfta fackliga frågor. 

Fika med ett tema

Bjud in till ett öppet möte med fika och ett tema som engagerar! Ge alla på arbetsplatsen möjlighet att kunna delta. 

Föreläsning 

Anordna en föreläsning för att prata om ert lokala arbete eller för att skapa mer engagemang för fackliga frågor. Föreläsningar är ofta uppskattade och en bra aktivitet för att locka potentiella medlemmar. Ni kan också ta hjälp av en kanslianställd för att genomföra föreläsningar på er arbetsplats. Mejla oss på varva@st.org

 

Behöver du hjälp i planeringen eller genomförandet?

Kontakta en organisationsutvecklare -  här hittar du kontaktuppgifter. Vi kan bolla idéer, komma med förslag och hjälpa dig göra aktiviteten så värvande som möjligt!

Erica Lindh

Erica Lindh

Kampanjledare
08-790 51 32
Mattias Sandell

Mattias Sandell

Biträdande enhetschef
070-508 05 91