Värvningsaktiviteter

Här hittar du aktiviteter du kan genomföra på din arbetsplats för att prata om fackliga frågor och värva medlemmar.

Aktuella värvningskampanjer

Vare sig ni ska anordna en värvningsaktivitet eller inte kan ni alltid hålla koll på om det pågår en aktuell värvningskampanj!

För tillfället har vi två aktuella kampanjer: Värva en kollega och ST-tipset.

Anordna en värvningsaktivitet

Värvingsaktiviteter är ett bra tillfälle för att möta potentiella medlemmar och nå ut till befintliga. Att hålla aktiviteter på arbetsplatsen ökar vår synlighet och stärker bilden av Fackförbundet ST som ett arbetsplatsnära fackförbund.

Vi har satt ihop färdiga aktiviteter som du och dina kollegor kan använda er av när ni vill arrangera något för era befintliga och potentiella medlemmar.

Prioritera att anordna aktiviteter på din arbetsplats och gör det till en återkommande aktivitet, så kommer fler och fler personer vilja delta! 

Öppet möte

Bjud in till ett öppet möte med ett specifikt tema, välj ett tema som kan engagera och inspirera fler att delta! Att hålla öppna möten är bra för att skapa kunskap kring ST och öppna upp för dem som är nyfikna på ert arbete att kunna delta. 

Öppet möte: Prata jämställda löner

Dags för lön hela dagen! 

Hämta materialet här

Temafika

I fikarummet kan fler känna sig avslappnade och prata fritt. Dessutom kan bjudfika locka fler och engagerade deltagare! Vi har sammanställt två förslag på vad ni kan prata om under fikan, men en fika kan också användas för att prata om något som är aktuellt på er arbetsplats. 

Quizfika och snacka HBTQ

Hur HBTQ-smart är du?

Hämta materialet här

Snacka schyssta arbetsplatser

Vi är varandras arbetsmiljö.

Hämta materialet här

Seminarium

Anordna ett längre seminarium för att bidra till ökad kunskap, prata om ert lokala arbete och för att skapa mer engagemang för de fackliga frågorna. Att anordna ett seminarium kan kräva lite mer planering, men är ofta uppskattat av medlemmarna och en bra aktivitet för att locka potentiella medlemmar. Våra seminarium är utformade för att du som förtroendevald ska kunna hålla i aktiviteten själv eller ta hjälp av en ombudsman för att genomföra seminariumet. 

Likabehandlande arbetsliv

Ta chansen och börja prata normer på din arbetsplats! 

Hämta materialet här

Öppna arbetsplatsen

Djupdyk i en seminarieserie om inkludering och mångfald på er arbetsplats. 

Hämta materialet här

Behöver du stöd i planeringen eller genomförandet?

Kontakta er regionala värvningssamordnare, Här hittar du kontaktuppgifter. Vi kan bolla idéer, komma med förslag och hjälpa dig göra aktiviten så värvande som möjligt!