Värvningsaktiviteter

Här hittar du exempel på aktiviteter du kan genomföra på din arbetsplats för att prata om fackliga frågor och värva medlemmar.

Välj vilken aktivitet ni vill genomföra:

Du hittar material, beskrivning och körschema under respektive aktivitet.

ÖPPET MEDLEMSMÖTE: Prata jämställda löner på medlemsmötet

Dags för lön hela dagen!

Hämta materialet här

FIKA: Quizfika och snacka HBTQ

Hur HBTQ-smart är du?

Hämta materialet här

FIKA: Snacka schyssta arbetsplatser

Vi är varandras arbetsmiljö.

Hämta materialet här

SEMINARIUM: Likabehandlande arbetsliv

Ta chansen och börja prata normer på din arbetsplats! 

Hämta materialet här

SEMINARIUM: Öppna arbetsplatsen

Djupdyk i en seminarieserie om inkludering och mångfald lokalt på arbetsplatsen. 

Hämta materialet här

Behöver du stöd i planeringen eller genomförandet?

Kontakta någon av oss i nationella värvningsgruppen. Vi kan bolla idéer för hur din aktivitet blir så bra och värvande som möjligt!