Planera er värvning

Fler medlemmar skapar förutsättningar för att påverka mer på din arbetsplats. För att göra värvningsarbetet så enkelt som möjligt är det viktigt att planera, ha resurser och veta vad ni kan få hjälp med.

Framgångsfaktorer för värvning

Förtroendevalda som lyckas bra med sitt värvningsarbete har ofta fyra saker gemensamt. Vi har därför kunnat sammanställat fyra framgångsfaktorer för värvning. De är bra att ha i åtanke när ni planerar ert värvningsarbete och om ni behöver inspiration. 

 • Fokusera på värvning
 • Var synliga och kommunicera
 • Välkomna nyanställda
 • Håll ut i värvningsarbetet!

För att ta del av framgångsfaktorerna och hela dess innehåll rekommenderar vi att ladda ned powerpointen som finns längre ner på sidan. 

Värvningsplan

Att göra en plan för hur ni ska värva medlemmar är ett sätt att säkerställa att medlemsvärvningen blir av, men också en möjlighet för att planera in de aktiviteter ni vill genomföra för potentiella och befintliga medlemmar under året. 

Med en strukturerad värvningsplan med mål, aktiviteter och idéer kommer ni komma långt i ert värvningsarbete!

Om du har fått i uppdrag att vara värvningsansvarig i styrelsen är en värvningsplan det första du kan ta tag i! Mer om vad det innebär att vara värvningsansvarig hittar du här.

Nedladdningsbar mall med tips och instruktioner för värvningsplan finns längre ner på sidan. 

Extra värvningsanslag

Att bli fler och starkare är en av förbundets viktigaste frågor! Därför finns möjligheten att ansöka om extra ekonomiska resurser för att genomföra värvningsaktiviteter på era arbetsplatser. 

Det extra värvningsanslaget kan sökas av avdelningar eller branschsektioner och ska användas till värvande aktiviteter. Om du vill att din avdelning eller branschsektion ska ansöka om extra värvningsanslag kan du kontakta dem och tipsa! 

Ladda ner instruktioner och ansökningsblanketten för extra värvningsanslag längre ner på sidan. 

Värvningssamordnarna

Centrala och regionala värvningssamordnare finns till för att stötta och inspirera er i arbetet med värvningen! Stödet anpassas utifrån dína behov. 

Vi kan hjälpa dig med: 

 • Föreläsningar på din arbetsplats
 • Hjälp med planering av värvande aktiviteter
 • Kompetenshöjande workshops

Kontakt värvningssamordnarna

Sitter du i en avdelningsstyrelse kan du kontakta Joel Degols, central värvningssamordnare.

Övriga förtroendevalda kan kontakta de regionala värvningssamordnarna:

 • Region Nord: Marie Andersson 
 • Region Väst: Cinnika Lögdqvist
 • Region Syd: Mikael Sjöberg
 • Stockholm, Gotland och Uppsala: Sepideh Shahrokhi

Om du är osäker på vilken region du tillhör kan du maila oss på varva@st.org, så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.

Workshops

Genom STs kansli kan du få mer kunskap om värvning. Vi har en kostnadsfri e-utbildning som du som förtroendevald kan genomföra för att få mer kunskap och känna dig mer säker i ditt uppdrag!

Det finns även möjlighet att en ombudsman kommer till er och håller i en workshop kring värvning, Önskar ni att vi kommer ut till er och håller denna workshop, maila varva@st.org för mer information!

Lär dig värva

Erica Lindh

Erica Lindh

Kommunikatör, Värvning och medlemsstöd
08-790 51 32
Cinnika Lögdqvist

Cinnika Lögdqvist

Ombudsman - värvning och medlemsstöd
031-61 70 52
Marie Andersson

Marie Andersson

Ombudsman - värvning och medlemsstöd
070-216 15 01
Sepideh Shahrokhi

Sepideh Shahrokhi

Ombudsman - värvning och medlemsstöd
08-790 51 43
Mattias Sandell

Mattias Sandell

Chef, värvning och medlemsstöd
070-508 05 91