Planera er värvning

Fler medlemmar skapar förutsättningar för att påverka mer. För att göra värvningsarbetet enkelt är det viktigt att planera, ha resurser och veta vad ni kan få hjälp med.

Värvningsplan

En plan för hur ni ska värva säkerställer att medlemsvärvningen blir av. Med en strukturerad värvningsplan med mål, aktiviteter och idéer kommer ni långt i ert värvningsarbete!

Om du är värvningsansvarig i styrelsen är en värvningsplan det första du kan ta tag i! Mer om vad det innebär att vara värvningsansvarig hittar du här.

Nedladdningsbar mall med tips och instruktioner för värvningsplan finns längre ner på sidan. 

Extra värvningsanslag

Att bli fler och starkare är en av förbundets viktigaste frågor! Därför finns möjligheten att ansöka om extra ekonomiska resurser för att genomföra värvningsaktiviteter på era arbetsplatser. 

Det extra värvningsanslaget kan sökas av avdelningar eller branschsektioner och ska användas till värvande aktiviteter. Om du vill att din avdelning eller branschsektion ska ansöka om extra värvningsanslag kan du tipsa dem om det. 

Ladda ner instruktioner och ansökningsblanketten för extra värvningsanslag längre ner på sidan. 

Värvningssamordnarna

Kanslianställda värvningssamordnare finns till för att stötta och inspirera er i arbetet med värvningen. Stödet anpassas utifrån dína behov. 

Vi kan bland annat hjälpa dig med: 

  • Styrelseutveckling
  • Föreläsningar på din arbetsplats
  • Hjälp med planering av värvande aktiviteter
  • Kompetenshöjande workshops

Utbildning och workshop

Genom STs kansli kan du få mer kunskap om värvning. Vi har en kostnadsfri e-utbildning som du som förtroendevald kan genomföra för att få mer kunskap och känna dig mer säker i ditt uppdrag!

Det finns även möjlighet att en ombudsman kommer och håller i en workshop kring värvning. Maila varva@st.org för mer information!

Lär dig värva

Erica Lindh

Erica Lindh

Kampanjledare
08-790 51 32
Cinnika Lögdqvist

Cinnika Lögdqvist

Verksamhetscoach
031-61 70 52
Marie Andersson

Marie Andersson

Verksamhetscoach
070-216 15 01
Sepideh  Shahrokhi

Sepideh Shahrokhi

Verksamhetscoach
08-790 51 43
Mattias Sandell

Mattias Sandell

Biträdande enhetschef
070-508 05 91
Andreas Lindbäck

Andreas Lindbäck

Verksamhetscoach
072-2261563
Safa  Al-saffar

Safa Al-saffar

Verksamhetscoach
040-664 23 64
Denize Costa Eriksson

Denize Costa Eriksson

Verksamhetscoach