Ta hjälp av aktuella aktiviteter

Hej Anne Hagberg på Försäkringskassan!

Sektionen i Stockholm inom Försäkringskassan vann i mars 2017 en värvningstävling inom förbunden. Detta är några av deras tankar kring hur de lyckades i värvningen.

Varför tror ni att ni lyckas värva många nya medlemmar just nu?

Stockholmssektionen har under mars månad uppmärksammat Kollektivavtalets dag den 17 mars. Sektionsstyrelsen har tillsammans med arbetsplatsombud har synliggjort ST ute på alla arbetsplatser och pratat om vikten av kollektivavtal och ST på arbetsplatsen. Vi tror att den aktiviteten bidrog till att ST inom Försäkringskassan i Stockholm värvade medlemmar under mars månad.  

Vilka är era bästa tips till andra förtroendevalda för en framgångsrik medlemsvärvning?

ST inom Försäkringskassan har sedan en längre tid arbetat för att systematisera värvandet genom att ge facklig information och erbjuda medlemskap till alla nyanställda. Detta blir vi bättre och bättre på, även detta tror vi kan ha haft en bidragande orsak till värvandet under mars månad.