Förtroendevaldas bästa värvningstips

Behöver du inspiration och tips på aktiviteter eller metoder? Här samlar vi de bästa värvningstipsen från våra förtroendevalda.

Hej Jenny Kingstedt på Statens Institutionsstyrelse!

Jenny Kingstedt vid Statens Institutionsstyrelse
Jenny Kingstedt vid Statens Institutionsstyrelse (SiS)

Hur lyckades ni värva så många medlemmar under 2015?

Vår myndighet står under stor press och har gjort det under de senaste två åren, med extrem överbeläggning på våra instruktioner och mycket övertid som följd. Erfarenhetsmässigt så vet vi att fler har benägenhet att gå med i facket under svårare tider. 

Värvningsturné

Men vi har även under flera års tid funderat på hur vår avdelning ska kunna värva fler medlemmar och nå de mål som både vår avdelning och förbundet satt upp. Under 2014 tog vi på allvar tag i det hela och ville se om vi kunde förverkliga en idé som legat och grott ett tag – en värvningsturné.

Vi skapade en värvningsgrupp som vid flera tillfällen träffades och som slutligen kunde presentera en färdig idé hur genomförandet av denna turné skulle gå till. Förbundet var mycket behjälpliga i detta eftersom avdelningarna kunde äska medel för värvningssatsningar. Och 2015 drog vi igång projektet som slog mycket väl ut!

Vilka är dina bästa tips för framgångsrik medlemsvärvning?

 • Mitt bästa tips är att ha en bra genomförandeplan för värvning.
 • Till detta ska man lägga till några eldsjälar som tycker om att jobba med värvning – på alla nivåer.
 • Att sätta ett fast mål är också bra så man har något att jobba mot.
 • Uppföljning och innötning är viktigt (gör våra arbetsplatsombud det de ska?). 
 • Det är det personliga mötet. Vår erfarenhet från turnén är att det personliga mötet (att vara på arbetsplatsen, göra sig anträffbar och prata om ST) resulterat i att fler medlemmar ansluter sig jämfört med att ”bara” dela ut välkomstpaket med information.

Vilket är ditt bästa argument för medlemskap i ST?

Att värna kollektivavtalet – ju fler desto starkare blir vi!

Detta syns väldigt väl på vår myndighet där vi vill påstå att ST och OFR är mycket tongivande i våra förhandlingar gentemot arbetsgivaren. 

Vi har väldigt bra och förmånliga försäkringar 

Speciellt vår olycksfallsförsäkring som täcker dygnet runt. Ibland visat sig svårt att få ersättning från Afa vid arbetsskador. 

Hej Marie Ekman på Rättsmedicinalverket!

Bild på Marie Ekman på Rättsmedicinalverket
Marie Ekman på Rättsmedicinalverket

Hur lyckades ni värva så många medlemmar under 2015?

Rättsmedicinalverket (RMV) är utspridd över landet och har fyra olika verksamhetsgrenar - rättsmedicin, rättspsykiatri, rättskemi och rättsgenetik. Det gör att det finns väldigt många yrkeskategorier representerade på verket. Men även att det kan vara svårt att få till ett personligt möte med alla, vilket vi ju egentligen skulle vilja. 

Hitta tillfällen då alla samlas

I och med att vi är så geografiskt utspridda är det svårt att ta kontakt med alla. Men när vi fick höra att verket skulle anordna två gemensamma dagar med föreläsningar och möten i Stockholm bestämde vi oss direkt för att vi ville vara med och träffa medlemmar och övriga medarbetare där.

Vi tog kontakt med ombudsman Niklas Strömstedt som på ganska kort varsel ställde upp och var med oss på Hotel Clarion Sign där RMV-dagarna hölls. Tack vare att vi hade ansökt och fått värvningspengar av ST centralt kunde vi också hyra ett bord och köpa informationsmaterial, godis, cerat och jämställdhetsarmband som vi dukade upp med. Vi ordnade en jättebra placering precis utanför den stora föreläsningssalen där alla medarbetare passerade under dagarna.

Ta hjälp av kansliet

Det var roligt att få representera Fackförbundet ST under RMV-dagarna. Många kom fram och pratade med oss och var intresserade av vårt informationsmaterial, och ceraten och godiset gick snabbt åt. Niklas hade med sig roll-ups och en dator och hjälpte till med att direkt på plats registrera nya medlemmar. Det var jättebra att han kunde vara med, dels för att svara på lite mer specifika frågor och dels för att han var insatt i hur man registrerar nya medlemmar smidigast.

Lite tur hade vi kanske också i och med att övriga förbund, SACO och SEKO, inte hade velat ställa upp med representanter på plats och att vi därmed blev ensamma på ”banan”.

Vilka är dina bästa tips för framgångsrik medlemsvärvning?

 • Passa på att informera när så många medarbetare som möjligt är samlade.
 • Tala om att ST är mer insatta i hur den statliga verksamheten fungerar än andra förbund som inte finns på vår myndighet (vi har exempelvis många sjuksköterskor hos oss och det är bättre för dem att då vara med i ST än Sjuksköterskeförbundet).
 • Var intresserad och lyssna när medarbetare kommer för att prata och be om råd kring sin arbetssituation. De kan mycket väl bli medlemmar om vi kan hjälpa till med specifika frågeställningar. Då ser de att de har konkret nytta av facket.
 • Små ”give-aways” som cerat eller godis gör att kollegor tar steget att komma fram och prata. Det funkar också om du har en skål med godis vid sin ordinarie arbetsplats.
 • Bjud på smörgåstårta eller längder varje gång du besöker en avdelning. Passa på att prata om ST när kollegorna kommer och fikar.

Hej Carola Jonsson på Arbetsförmedlingen!

Bild på Carola Jonsson på Arbetsförmedlingen
Carola Jonsson på Arbetsförmedlingen

Hur lyckades ni värva så många medlemmar under 2015?

Vi har rekryterat många nya i myndigheten vilket gjort det möjlighet för oss att värva medlemmar. 

Under året har vi haft ett ökat fokus på värvning med en Medlemsinflytandekonferens för alla ordföranden och värvningsansvariga i sektionerna. Det finns också upparbetade rutiner för hur avdelningen jobbar med värvning.

Sätta mål

Vi har också brutit ner avdelningens värvningsmål till sektionsnivå och vi vet att även flera sektioner brutit ner siffrorna ytterligare till kontorsnivå. Det ger lokala arbetsplatsombud ett konkret mål att sträva emot.

Engagerade arbetsplatsombud

På varje arbetsplats har vi engagerade arbetsplatsombud som har meningsfulla aktiviteter för medlemmarna och lyfter och driver deras frågor i rätt forum på rätt sätt.

Medlemspremien har också hjälpt till att få nyanställda att prova ST.

Vilka är dina bästa tips för framgångsrik medlemsvärvning? 

 • Engagerade och duktiga arbetsplatsombud som tar en tidig kontakt med nyanställda.
 • Att visa vad ST gör, främst på lokal nivå men även på andra nivåer i organisationen.
 • Att ha bra och regelbundna aktiviteter för medlemmarna.

Vilket är ditt bästa argument för medlemskap i ST?

 • Att vi är störst vilket ger inflytande.
 • Att vi är en fackförening som lyfter och driver medlemmarnas frågor. Ge också gärna exempel på frågor som ST drivit nyligen, där vi gjort skillnad.
   

Vill du dela med dig av dina bästa värvningstips?

Kontakta varva@st.org så tar vi gladeligen emot dem!