Extra värvningsanslag

Att ST växer och blir fler är en av förbundets viktigaste frågor. Därför har förbundsstyrelsen tagit beslut om att avsätta extra pengar som du kan söka öronmärkta för värvning.

Vem kan ansöka om extra värvningsanslag?

De som kan ansöka om anslag är avdelningar inom Fackförbundet ST.

Inom branschavdelningar (som samlar olika arbetsgivare inom en viss bransch och där varje sektion representerar en arbetsgivare) är det endast sektioner som kan ansöka om extra värvningsanslag.

Hur stor är summan som betalas ut?

Den maximala summa som utbetalas under 2017 är baserad på antal medlemmar inom avdelningen/branschsektionen.

Följande maxsummor gäller för extra värvningsanslag år 2017:

  • Avdelningar/branschsektioner med mer är 500 medlemmar max 40 000 kr
  • Avdelningar/branschsektioner med mellan 100-499 medlemmar max 20 000 kr
  • Avdelningar/branschsektioner med färre än 100 medlemmar max 10 000 kr

Vad ska anslaget användas till?

Syftet med det extra värvningsanslaget är att det ska bidra till ökad värvning. Med stöd av extra värvningsanslag ska avdelningen/branschsektionen kunna genomföra extra värvningsaktiviteter utöver de som planerats inom ramen för ordinarie verksamhet och värvningsplan.

Värvande aktiviteter kan se olika ut men generellt kan sägas att det är:

En aktivitet som leder till att ST kommer i kontakt med potentiella medlemmar och ställer frågan om medlemskap. Alternativt samlar in tips på personer som vill kontaktade för att få mer information om ST och eventuellt medlemskap.

 

Hur får jag del av pengarna?

För att få ta del av extra värvningsanslag skickar avdelningen/branschavdelningen en ansökan till kansliets värvningsteam på: varva@st.org

OBS!

Längre ner på denna sida finns mallar för ansökan tillsammans med checklistor och övrig information om extra värvningsanslag.

Vad bör ansökan innehålla?

  • Redogörelse av värvningspotential
  • Värvningsmål
  • Värvningsaktiviteter
  • Information om storlek på sökt anslag 
  • Kontoinformation

Potential handlar om hur många anställda som finns och hur många som är med i ST. Det kan även handla om särskilda grupper där vi behöver få fler medlemmar eller särskilda områden inom verksamheten där ST behöver öka.

Mål kan exempelvis anges i antal värvade medlemmar, förändrad organisationsgrad eller ökning inom visst område.

Ansökan behöver också innehålla vilka aktiviteter som ska genomföras med stöd av extra värvningsanslag för bidra till att värvningsmålet uppfylls. I ansökan anges samtliga aktiviteter som ska genomföras med stöd av extra värvningsanslag under året.

Det är även bra om det finns en plan för hur värvningsinsatserna ska följas upp och en enkel sammanställning av hur pengarna använts.

Ansökan om extra värvningsanslag

För att processen för utbetalning av anslag ska gå så smidigt som möjligt finns mall som hittar du längst ned på denna sida.

Fyll i mallen och skicka ansökan till: varva@st.org

Utbetalning av extra värvningsanslag

Vid utbetalning behöver kansliet få uppgifter om total summa på sökt anslag för året, uppgifter om bank och vilket konto pengarna ska betalas ut till.

Extra värvningsanslag utbetalas för hela året vid ett och samma tillfälle.

Mer stöd och information

Vid framtagande av underlag och ansökan av extra värvningsanslag rekommenderas kontakt med aktuell avdelningsombudsman. Det går även att få råd och stöd från kansliets värvningsteam.

Kontakta en avdelningsombudsman eller mejla STs värvningsteam på varva@st.org.