Extra värvningsanslag

Att ST växer och blir fler medlemmar är en av våra viktigaste frågor. Därför finns möjligheten att ansöka om extra ekonomiskt stöd för att arrangera värvningsaktiviteter på era arbetsplatser.

Vem kan ansöka om extra värvningsanslag?

Värvningsanslaget är till för avdelningar inom Fackförbundet ST.
Inom branschavdelningar (som samlar olika arbetsgivare inom en viss bransch och där varje sektion representerar en arbetsgivare) är det endast sektioner som kan ansöka om extra värvningsanslag.

Vad kan anslaget användas till?

Det finns många sätt att använda det extra värvningsanslaget på så länge syftet är att öka antalet medlemmar. Det kan exempelvis användas till att boka in en intressant talare, köpa in en vinst som kan användas vid värvningstävlingar eller ekonomiskt stöd för fördjupad utbildning i värvning för förtroendevalda.

Vad är en värvande aktivitet? 

En aktivitet som leder till att ST kommer i kontakt med potentiella medlemmar och ställer frågan om medlemskap. Alternativt samlar in tips på personer som vill kontaktade för att få mer information om ST och eventuellt medlemskap.

 

Hur stor är summan som betalas ut?

Den maximala summa som utbetalas under 2021 är baserad på antal medlemmar inom avdelningen/branschsektionen.

Följande maxsummor gäller för extra värvningsanslag år 2021:

 • Avdelningar/branschsektioner med mer är 500 medlemmar max 40 000 kr
 • Avdelningar/branschsektioner med 100-499 medlemmar max 20 000 kr
 • Avdelningar/branschsektioner med färre än 100 medlemmar max 10 000 kr
 • Max utbetalning är 40 000 kronor för avdelningar med mer än 500 medlemmar.

Anslag över beloppsgränserna

STs förbundsstyrelse har beslutat att göra det möjligt för avdelningar med särskilda skäl att göra frånsteg från principen om beloppsgränser i de extra värvningsanslag. Beslutet innebär en öppning för er i avdelningsstyrelser och sektionsstyrelser att förverkliga goda idéer eller möta särskilda behov som inte ryms inom det ordinarie utrymmet.

För att ansöka om extra medel utöver värvningsanslaget ska er avdelning ansöka precis som vanligt, men begära den summa för vilken det finns ett behov. Ansökan ska kompletteras med information enligt punkterna nedan. Halva anslaget betalas ut innan insatsen är genomförd, och den andra hälften när insatsen är genomförd. 

Detta krävs för att beviljas anslag över beloppsgränserna:

 • Insatsen ska vara utöver ordinarie värvningsverksamhet
 • Det ska finnas tydliga mål och en genomtänkt idé för värvningsinsatsen
 • Avdelningen ska ha en organisation och en kultur som gör att värvningen och utträden kan hanteras utan personellt stöd från kansliet

Hur får jag del av pengarna?

För att ta del av extra värvningsanslaget skickar avdelningen/branschavdelningen en ansökan till värvningsteam på kansliet: varva@st.org

Längre ner på sidan finns mallen för ansökan samt checklistor och övrig information om extra värvningsanslag.

Vad bör ansökan innehålla?

 • Hur ser er värvningspotential ut
 • Målsättningen med värvningen
 • Värvningsaktiviteter
 • Information om storlek på anslaget
 • Kontoinformation

Potential handlar om hur många anställda som finns och hur många som är med i ST. Det kan även handla om särskilda grupper vi behöver få fler medlemmar eller särskilda områden inom verksamheten där ST behöver öka.

Mål kan exempelvis anges i antal värvade medlemmar, förändrad organisationsgrad eller ökning inom ett visst område.

Ansökan behöver också innehålla vilka aktiviteter som ska genomföras med stöd av extra värvningsanslag. Viktigt att aktiviteterna ni arrangerar bidra till att värvningsmålet uppfylls. I ansökan anger ni samtliga aktiviteter som ska genomföras med stöd av extra värvningsanslaget under året.

Rekommenderar även att ni har en plan för hur värvningsinsatserna ska följas upp och en enkel sammanställning av hur ni använt pengarna.

Ansökan om extra värvningsanslag

För att utbetalning av anslag ska gå så smidigt som möjligt finns det en mall för extra värvningsanslag längre ned på sidan.  Fyll i mallen och skicka ansökan till: varva@st.org

Utbetalning av extra värvningsanslag

Vid utbetalning behöver kansliet få uppgifter om total summa på sökt anslag för året, uppgifter om bank och vilket konto pengarna ska betalas ut till.

Extra värvningsanslag utbetalas för hela året vid ett och samma tillfälle.

Mer stöd och information

Vid framtagande av underlag och ansökan av extra värvningsanslag rekommenderas kontakt med aktuell avdelningsombudsman. Det går även att få råd och stöd från kansliets värvningsteam.

Kontakta en avdelningsombudsman eller mejla STs värvningsteam på varva@st.org.