Värvningsutbildning (e-utbildning)

Att värva nya medlemmar är en viktig facklig uppgift. Det handlar om att stärka förbundet så att vi med kraft kan driva våra frågor. Ju fler vi är, desto större tyngd har vi när vi vill förbättra våra villkor och utveckla våra arbetsplatser.

Målgrupp, syfte och innehåll i ST värvningsutbildning beskrivs kort nedan, liksom hur den är upplagd. Om det är första gången du besöker utbildningen behöver du logga in med ditt personnumer och lösenord. Det gör du genom att klicka på ikonen nedan.

Starta utbildningen

Syfte och mål

Vår e-utbildning om värvning hjälper dig att ställa frågan Vill du gå med i ST? till anställda på arbetsplatsen. Du får öva på fyra olika karaktärer: Erik, Alejandra, Emma och Zoran. Syftet är att du ska lära dig att lyssna in deras behov och utgå från det i värvningssamtalet.

Genom att du får öva blir det lättare att ställa frågan i verkligheten.

Målgrupp

Alla förtroendevalda.

Innehåll

  • Komma igång
  • Värvningssamtal
  • Kontaktfas
  • Behovsfas
  • Presentationsfas
  • Avslutningsfas
  • Övningar: att ställa frågan om medlemskap

Upplägg och kostnader

Utbildningen är en interaktiv e-utbildning. som du kan gå in på från din dator eller surfplatta. Den tar cirka 1,5 timme att gå igenom. Du väljer själv om du går hela utbildningen på en gång eller delar upp den.

Utbildningen inleds med korta texter om att studera på distans. Material att använda vid medlemsvärvning hittar du i startmenyn (se rubrik Kurslitteratur).

Under arbetets gång får du råd om bra sätt att möta en blivande medlem på. Råden varierar beroende på vem du ska ställa frågan till: nyanställde Erik, Alejandra som snart ska gå på föräldraledighet, Zoran som är chef eller Emma som är med i ett SACO-förbund. Varje person och situation måste mötas på olika sätt.

Avsnitten avslutas med ett ”självtest”, där du kan pröva dina nyvunna kunskaper.

Utbildningen är kostnadsfri.

Starta utbildningen