Utbildningar för dig som är förtroendevald

Med STs utbildningar får du lära dig allt du behöver veta för att klara av, eller fördjupa dig i ditt uppdrag. Du får möjlighet att träffa andra förtroendevalda och dela erfarenheter från många olika arbetsplatser.

Hitta utbildningar

Hitta vad du är intresserad av

Facklig grundutbildning del B

För dig som är ny i din roll som förtroendevald inom ST och som gått del A i den fackliga grundutbildningen.
Efter genomförd utbildning har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion.

Plats & startdatum

Malmö 2018-02-27 till 2018-02-28

Stockholm 2018-03-06 till 2018-03-07

Kiruna 2018-03-13 till 2018-03-14

Norrköping 2018-03-27 till 2018-03-28

Stockholm 2018-05-02 till 2018-05-03

Umeå 2018-05-02 till 2018-05-03

Malmö 2018-05-22 till 2018-05-23

Västerås 2018-06-13 till 2018-06-14

Stockholm 2018-06-19 till 2018-06-20

Göteborg 2018-06-19 till 2018-06-20

Malmö 2018-10-02 till 2018-10-03

Stockholm 2018-10-02 till 2018-10-03

Norrköping 2018-10-30 till 2018-10-31

Stockholm 2018-10-30 till 2018-10-31

Gävle 2018-10-31 till 2018-11-01

Göteborg 2018-11-06 till 2018-11-07

Västerås 2018-11-14 till 2018-11-15

Sundsvall 2018-11-14 till 2018-11-15

Stockholm 2018-11-20 till 2018-11-21

Stockholm 2018-12-04 till 2018-12-05

Malmö 2018-12-11 till 2018-12-12

Luleå 2018-12-11 till 2018-12-12

Göteborg 2018-12-18 till 2018-12-19

Uppsamling del B - Facklig grund 2017

Den här utbildningen är för dig som gått del A men inte del B i den Fackliga grundutbildningen någon gång under 2016-2017. Upplägget ser annorlunda ut under 2018 och vi erbjuder därför det här tillfället för dig att avsluta utbildningen.

Plats & startdatum

Umeå 2018-02-27 till 2018-02-28

Facklig grundutbildning del A

Den första delen (A) i den fackliga  grundutbildningen för dig som är ny i din roll som förtroendevald inom ST.
Efter genomförd utbildning har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion.

Plats & startdatum

Norrköping 2018-03-07 till 2018-03-08

Umeå 2018-03-07 till 2018-03-08

Stockholm 2018-03-22 till 2018-03-23

Malmö 2018-05-02 till 2018-05-03

Västerås 2018-05-15 till 2018-05-16

Stockholm 2018-05-22 till 2018-05-23

Göteborg 2018-05-28 till 2018-05-29

Malmö 2018-08-22 till 2018-08-23

Stockholm 2018-08-28 till 2018-08-29

Stockholm 2018-10-04 till 2018-10-05

Norrköping 2018-10-09 till 2018-10-10

Gävle 2018-10-09 till 2018-10-10

Göteborg 2018-10-16 till 2018-10-17

Stockholm 2018-10-23 till 2018-10-24

Västerås 2018-10-24 till 2018-10-25

Sundsvall 2018-11-06 till 2018-11-07

Stockholm 2018-11-14 till 2018-11-15

Malmö 2018-11-19 till 2018-11-20

Luleå 2018-11-20 till 2018-11-21

Göteborg 2018-11-21 till 2018-11-22

Arbetsmiljöutbildning - grund

Utbildningen är inte fullbokad utan anmälan ska göras direkt till Sensus. Utbildningen är på tre dagar vid tre olika tillfällen. Se mer information nedan.

I samarbete med Sensus Studieförbund erbjuder ST en grundutbildning i arbetsmiljö.

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Det handlar om att genom samverkan arbeta riskförebyggande och hälsofrämjande – för friska företag och medarbetare. Kunskap om lagstiftning, roller och ansvar är en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-03-08 till 2018-03-22

Webbseminarium - Sätt stopp! Råd och stöd kring sexuella trakasserier

Inga sexuella trakasserier ska ske på våra arbetsplatser. Hur kan man arbeta med en 0-vision?

Plats & startdatum

Distans 2018-03-08

Skyddsombudsutbildning

En utbildning som ska ge dig mer kunskap om hur du som skyddsombud kan arbeta med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-03-14 till 2018-03-15

Nässjö 2018-05-15 till 2018-05-16

Sundsvall 2018-08-28 till 2018-08-29

Göteborg 2018-10-10 till 2018-10-11

Valberedningsutbildning

Valberedningen har en avgörande roll i det fackliga arbetet. Den föreslår personer till de olika fackliga uppdragen, utifrån den kompetens och de erfarenheter som krävs. En viktig del i arbetet är att lyssna in medlemmarnas synpunkter på det fackliga uppdraget.

Plats & startdatum

Malmö 2018-03-15

Stockholm 2018-11-01

Sundsvall 2018-11-29

Göteborg 2018-12-04

Arbetsmiljöutbildning - påbyggnad

Att vara förtroendevald och ha ansvar för arbetsmiljöfrågor handlar inte bara om att arbeta med den fysiska arbetsmiljön. Viktigt är också att arbeta för ett öppet och utvecklande arbetsklimat och balans gällande resurser samt arbetstid som får personalens att må bra. En god arbetsmiljö är en god investering som bidrar till en sund och effektiv organisation.

Plats & startdatum

Malmö 2018-03-20

Stockholm 2018-06-14

Örebro 2018-10-18

Sundsvall 2018-12-06

Utbildning i opinion och påverkan

Opinion är ett kraftfullt verktyg för att påverka fackliga frågor. Här får du möjligheten till kunskap om hur opinionsbildning går till och förstår vilka möjligheter det finns att samarbeta med kansliet i påverkansfrågor.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-03-26

Malmö 2018-05-03

Stockholm 2018-05-07

Kassörsutbildning - e-utbildning

Ordning och reda på föreningens ekonomi är viktigt i det fackliga arbetet. Det är inte minst en förtroendefråga. Som kassör behöver du därför grundläggande kunskaper om budgetarbete och bokföring, liksom om skatter och deklaration.

Plats & startdatum

Distans 2018-04-09 till 2018-05-04

Distans 2018-09-03 till 2018-09-28

Regional samverkan - Regionkonferens

Plats & startdatum

Stockholm 2018-04-10

Luleå 2018-04-10

Visby 2018-04-11

Sundsvall 2018-04-11

Örebro 2018-04-18

Göteborg 2018-04-19

Omställningsutbildning

Hur går ett omställningsarbete till enligt lagar och avtal, såsom LAS, Turas och omställningsavtal?
I utbildningen går vi igemom vad som ingår i anställningstrygghet och hur ett omställningsarbete faktiskt går till - alltifrån hur lokala omställningsmedel ska bidra till anställdas kompetensutveckling till uppsägning pga av arbetsbrist.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-05-08

Stockholm 2018-10-11

Arbetsrätt för bolag

Arbetsrätten är ett viktigt fundament i det fackliga arbetet. I den här utbildningen går vi igenom några av de viktigaste lagarna och avtalen för dig som förtroendevald på bolagsområdet.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-05-15

Stockholm 2018-11-22

Att påverka på arbetsplatsen

Att tillsammans med medlemmarna påverka verksamheten på arbetsplatsen är en av de viktigaste uppgifter du har som förtroendevald. Det kan handla om alltifrån verksamhetsförändringar till enskilda medlemmar som du kan behöva företräda.

Plats & startdatum

Göteborg 2018-05-23 till 2018-05-24

Sundsvall 2018-06-12 till 2018-06-13

Stockholm 2018-10-09 till 2018-10-10

Nässjö 2018-10-17 till 2018-10-18

RALS-utbildning

En utbildning för dig som har i uppdrag att medverka vid lokala avtalsförhandlingar om lön (RALS) och vill veta mer om hur avtalet är uppbyggt och bli starkare som löneförhandlare!

Plats & startdatum

Stockholm 2018-05-29

Ordförandeutbildning

Uppdraget som ordförande i en avdelning, sektion eller klubb är ansvarsfullt. Genom ditt ledarskap ska du få styrelsen att fungera så väl att ni tillsammans kan utveckla arbetsplatsen och medlemmarnas villkor.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-06-12 till 2018-06-13

Stockholm 2018-11-06 till 2018-11-07

Huvudskyddsombudsutbildning

Att vara vald till huvudskyddsombud handlar om att samordna skyddsombuden och att driva arbetsmiljöarbetet strategiskt för en god arbetsmiljö för alla anställda på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö är en god investering som bidrar till en sund och effektiv organisation.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-10-16 till 2018-10-17

Likabehandlingsutbildning

Vad är diskriminering och vad är det som gäller? Hur identifierar vi ojämlikhet och förhåller oss normkritiskt - och vad tycker ST om inkluderande arbetsliv? Är du förtroendevald och har ett uppdrag kring likabehandlingsarbete är det här en utbildning för dig!

Plats & startdatum

Stockholm 2018-10-25

Teckna lokala kollektivavtal

Vissa regler i villkorsavtalet kan ersättas av lokala avtal. I den här utbildningen får du mer information om innehållet i villkorsavtalet och vad man kan träffa lokala avtal om. En utbildning där du som förtroendevald inom arbetsgivarverkets område, med uppdrag att förhandla om lokala kollektivavtal, ska få mer kunskap inför och under lokala avtalsförhandlingar samt öka tryggheten i din roll som förhandlare.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-11-08

Internationell utbildning

Varför har facket internationell verksamhet? Vilka principer och värderingar ligger till grund för det internationella engagemanget? Hur påverkas våra arbetsvillkor av EU och hur påverkar ST i EU? Var har ST samarbetsprojekt med andra förbund och vilka frågor och förutsättningar styr projektsamarbetet?

Plats & startdatum

Stockholm 2018-11-29