Utbildningar för dig som är förtroendevald

Med STs utbildningar får du lära dig allt du behöver veta för att klara av, eller fördjupa dig i ditt uppdrag. Du får möjlighet att träffa andra förtroendevalda och dela erfarenheter från många olika arbetsplatser.

Hitta utbildningar

Hitta vad du är intresserad av

Facklig grundutbildning del A

Den första delen (A) i den fackliga  grundutbildningen för dig som är ny i din roll som förtroendevald inom ST.
Efter genomförd utbildning har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion.

Plats & startdatum

Sundsvall 2019-08-27 till 2019-08-28

Stockholm 2019-08-28 till 2019-08-29

Malmö 2019-09-03 till 2019-09-04

Göteborg 2019-09-10 till 2019-09-11

Stockholm 2019-10-08 till 2019-10-09

Luleå 2019-11-06 till 2019-11-07

Göteborg 2019-11-19 till 2019-11-20

Stockholm 2019-11-20 till 2019-11-21

Norrköping 2019-11-26 till 2019-11-27

Skyddsombudsutbildning

En utbildning som ska ge dig mer kunskap om hur du som skyddsombud kan arbeta med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Plats & startdatum

Stockholm 2019-09-04 till 2019-09-05

Malmö 2019-12-04 till 2019-12-05

Facklig grundutbildning del B

För dig som är ny i din roll som förtroendevald inom ST och som gått del A i den fackliga grundutbildningen.
Efter genomförd utbildning har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion.

Plats & startdatum

Sundsvall 2019-09-17 till 2019-09-18

Stockholm 2019-09-18 till 2019-09-19

Malmö 2019-09-25 till 2019-09-26

Göteborg 2019-10-01 till 2019-10-02

Stockholm 2019-11-13 till 2019-11-14

Luleå 2019-11-27 till 2019-11-28

Göteborg 2019-12-10 till 2019-12-11

Stockholm 2019-12-11 till 2019-12-12

Norrköping 2019-12-17 till 2019-12-18

Att påverka på arbetsplatsen

Att tillsammans med medlemmarna påverka verksamheten på arbetsplatsen är en av de viktigaste uppgifter du har som förtroendevald. Det kan handla om alltifrån verksamhetsförändringar till enskilda medlemmar som du kan behöva företräda.

Plats & startdatum

Umeå 2019-09-24 till 2019-09-25

Omställningsutbildning

Hur går ett omställningsarbete till enligt lagar och avtal, såsom LAS, Turas och omställningsavtal?
I utbildningen går vi igemom vad som ingår i anställningstrygghet och hur ett omställningsarbete faktiskt går till - alltifrån hur lokala omställningsmedel ska bidra till anställdas kompetensutveckling till uppsägning pga av arbetsbrist.

Plats & startdatum

Stockholm 2019-09-26

Kassörsutbildning - e-utbildning

Ordning och reda på föreningens ekonomi är viktigt i det fackliga arbetet. Det är inte minst en förtroendefråga. Som kassör behöver du därför grundläggande kunskaper om budgetarbete och bokföring, liksom om skatter och deklaration.

Plats & startdatum

Distans 2019-09-30 till 2019-10-25

Huvudskyddsombudsutbildning

Att vara vald till huvudskyddsombud handlar om att samordna skyddsombuden och att driva arbetsmiljöarbetet strategiskt för en god arbetsmiljö för alla anställda på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö är en god investering som bidrar till en sund och effektiv organisation.

Plats & startdatum

Stockholm 2019-10-02 till 2019-10-03

Opinion och påverkan

Opinion är ett kraftfullt verktyg för att påverka fackliga frågor. Här får du möjligheten till kunskap om hur opinionsbildning går till och förstår vilka möjligheter det finns att samarbeta med kansliet i påverkansfrågor.

Plats & startdatum

Sundsvall 2019-10-03

Arbetsmiljöutbildning - grund

Utbildningen är inte fullbokad utan anmälan ska göras direkt till Sensus. Utbildningen är på tre dagar vid tre olika tillfällen. Se mer information nedan.

I samarbete med Sensus Studieförbund erbjuder ST en grundutbildning i arbetsmiljö.

 

Plats & startdatum

Stockholm 2019-10-08 till 2019-10-22

Malmö 2019-10-24 till 2019-11-14

Arbetsrätt för bolag

Arbetsrätten är ett viktigt fundament i det fackliga arbetet. I den här utbildningen går vi igenom några av de viktigaste lagarna och avtalen för dig som förtroendevald på bolagsområdet.

Plats & startdatum

Stockholm 2019-10-10

Ordförandeutbildning

Uppdraget som ordförande i en avdelning, sektion eller klubb är ansvarsfullt. Genom ditt ledarskap ska du få styrelsen att fungera så väl att ni tillsammans kan utveckla arbetsplatsen och medlemmarnas villkor.

Plats & startdatum

Stockholm 2019-11-05 till 2019-11-06

Teckna lokala kollektivavtal

Att teckna lokala kollektivavtal är en viktig facklig uppgift när det gäller medlemmarnas anställningsvillkor m m. I den här utbildningen får du lära dig grunderna i hur man gör för att teckna lokala kollektivavtal. 

Plats & startdatum

Stockholm 2019-11-07

Arbetsmiljöutbildning - påbyggnad

Att vara förtroendevald och ha ansvar för arbetsmiljöfrågor handlar inte bara om att arbeta med den fysiska arbetsmiljön. Viktigt är också att arbeta för ett öppet och utvecklande arbetsklimat och balans gällande resurser samt arbetstid som får personalens att må bra. En god arbetsmiljö är en god investering som bidrar till en sund och effektiv organisation.

Plats & startdatum

Umeå 2019-11-12

Göteborg 2019-11-28