Möten som engagerar

Ett närvarande fack är den viktigaste anledningen till att medlemmar i ST känner sig nöjda med sitt medlemskap. Här hittar du tips, checklistor och metoder för att hålla effektiva och engagerande möten som hjälper både dig som förtroendevald och medlemmarna på din arbetsplats.