Kommunikation och synlighet

Dialogen med medlemmarna är grunden för vårt fackliga arbete. Vi finns till för att stötta, utbyta tankar och idéer med förbundets medlemmar. Vårt uppdrag är att skapa engagemang och berätta om det arbete vi utför varje dag. Det ställer krav på god kommunikation. Här hittar du verktygen för att få kommunikationen att fungera på din arbetsplats.