Så skapar du bra möten

Engagerade medlemmar och styrelser som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se till att det finns bra förutsättningar för dialog och delaktighet. Mötesformer där alla i en styrelse involveras och får komma till tals ökar känslan av ett gemensamt ansvar för styrelsen uppdrag.

Planera mötet

Fundera igenom vad du vill uppnå med ditt möte och ha en plan för hur du ska genomföra det. Ju större möte, desto mer planering krävs. Men även ett kort möte för en mindre grupp vinner på att du tänker igenom vad du vill uppnå.

Checklista för lyckade möten

Bjud in till mötet

Det spelar ingen roll hur intressant ditt möte är om ingen vet att det ska hållas. Bjud in i tid så att de du vill ska komma hinner planera in det. Ibland är det viktigare att träffa medlemmarna snabbt, då kanske du kan boka ett kortare möte på en tid då många kan komma loss såsom en lunch eller fikapaus.

Genomför mötet

Anpassa hur mötet genomförs beroende på mötets syfte. Ett möte med syfte att engagera medlemmarna innebär att ge medlemmar möjlighet att vara med och påverka och lämna synpunkter. Pröva någon av mötesmetoderna som beskrivs här nästa gång du håller i ett möte. De flesta är enkla att använda och behöver inga stora förberedelser. Några kräver lite mer planering. Alla skapar dialog och engagemang.

Här hittar du tips på bra mötesmetoder