Värvningsansvarig

Värvning är ett av STs viktigaste uppdrag. Genom att bli fler får vi större möjlighet att förbättra villkoren för alla STs medlemmar.

Som värvningsansvarig i din styrelse är det din uppgift att tillsammans med styrelsen lägga upp en strategi för hur ST ska växa och bli fler. Du är inte ensam ansvarig för värvningen på era arbetsplatser men i din roll är du samordnande och drivande.

Sätt tydliga mål

I styrelsen bör ni börja ert värvningsarbete genom att sätta upp tydliga mål och bryta ner dem i aktiviteter.

Fråga er:

  • Hur många anställda ni är? 
  • Hur många som är anslutna till ST? 
  • Hur mycket nyanställningar som kommer göras under året?
  • Vad är ett rimligt mål för er själva? Hur många ska ni värva? 

Bryt ner i delmål 

Fundera över:

  • Hur ska ni nå de här målen?
  • Ska kan ni dela ut frukostpåsar och informera om värdet med facket?
  • Eller ska ni bjuda in en ombudsman till er arbetsplats?

Tänk igenom hur många nya medlemmar ni vill att varje aktivitet ska ge.

Följ upp varje aktivitet och diskutera vad som var bra och vad som ni skulle kunna göra ännu bättre.

Tips och argument för ST

På st.org finns massor med tips och argument för ST. Ta lite tid för att läsa igenom dessa.

Värvningsplan

För att ditt jobb ska bli lättare har ST tagit fram en mall för hur en värvningsplan skulle kunna se ut. 

Sök extra värvningsanslag

Vi påverkar STs medlemmars villkor genom att vara många. Därför är värvning är viktigt för ST. Förbundets styrelse har i ett par år avsatt pengar i en särskild pott för avdelningar som kan sökas för värvande insatser. 

Varje år prioriteras olika avdelningar. Din avdelning kan ansöka genom att fylla i mallen nedan.