Skyddsombud

Rollen som skyddsombud är unik. Du representerar anställda på din arbetsplats i nära samverkan med er arbetsgivare för att förbättra och utveckla er arbetsmiljö.

Skyddsombudet är den är den enda fackliga roll som enligt lag måste finnas på varje arbetsplats. Det ger dig som är skyddsombud också ett större mandat och möjlighet att påverka på arbetsplatsen.

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samarbeta i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön fungerar för anställda på din arbetsplats men arbetet ska bedrivas tillsammans med de anställda och du är deras representant.

Skyddsombudets roll

Tack vare arbetsmiljölagen har du som skyddsombud flera befogenheter, bland annat att

  • Ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön
  • Få utbildning
  • Få delta vid planering av nya lokaler samt vid ändring av lokaler

Skyddsombudets uppgift

Som skyddsombud ska du:

  • Se till att arbetsgivaren följer gällande arbetsmiljöregler, till exempel att denne bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har en fungerande anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet
  • Diskutera och driva arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
  • Företräda alla på arbetsplatsen, inte bara ST-medlemmar

Att vara skyddsombud är både lärorikt, roligt och meriterande. ST har en särskild utbildning för dig som är skyddsombud och det finns massor med stöd att få, till exempel på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Läs gärna mer här om hur ni kan bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats.