Likabehandlingsansvarig

Du som likabehandlingsansvarig har det övergripande ansvaret för arbetet mot diskriminering och för en mer jämställd arbetsplats.

ST arbetar systematiskt mot alla former av diskriminering. Vi är ett förbund där alla på arbetsplatsen tillsammans driver sina frågor. Därför förordar vi att ni i styrelsen utser en likabehandlingsansvarig.

Din roll

Som likabehandlingsansvarig är det ditt ansvar att ha koll på att det förebyggande arbetet som enligt diskrimineringslagen ska utföras faktiskt utförs. Exempelvis framtagandet av en likabehandlingsplan. Du ska också veta vad som gäller om en medlem blir utsatt för diskriminering så att styrelsen kan agera.

Sitter du på en löneförhandlande nivå i ditt uppdrag så ska du också vara inblandad i arbetet med jämställda löner på din arbetsplats.