Lönekartläggning

För att komma åt osakliga löneskillnader som beror på kön är alla arbetsgivare skyldiga att varje år genomför en lönekartläggning. Din roll som förtroendevald är att se till att arbetsgivaren sköter sitt uppdrag och följa upp att arbetet med lönekartläggningen sker på rätt sätt.

Vad är lönekartläggning?

För att komma till rätta med de osakliga löneskillnader som beror på kön, är alla arbetsgivare skyldiga att göra en lönekartläggning varje år. 

Syftet med kartläggningen är att upptäcka, synliggöra och åtgärda osakliga löneskillnader.

Lönekartläggningen ska ge svar på:

  • Är löneprinciper, policies och praxis för anställningsvillkor utformade på ett sätt som missgynnar kvinnor eller män?
  • Har kvinnor och män lika lön för lika arbete?
  • Har kvinnor och män lika lön för likvärdigt arbete?

Lönekartläggningen ska alltså omfatta både en genomgång av lönesystemet och lönerna. När lönerna jämförs ska skillnader mellan könen undersökas både när det gäller lika arbete (samma befattning) och likvärdigt arbete. Kanske är det så att kvinnodominerade yrken är sämre avlönade än andra yrken med samma svårighetsgrad och arbetsförhållanden?

När ska en lönekartläggning göras?

En lönekartläggning ska göras årligen på de arbetsplatser med minst 10 anställda. Har din arbetsplats minst 25 anställda är arbetsgivaren även skyldig att dokumentera sitt arbete kring likabehandling. Dokumentationen ska vara skriftlig.

Lönekartläggningen kan göras när som helst på året men ett råd är att göra kartläggningen ungefär samma tid varje år så att den är i fas med den ordinarie lönerevisionen. 

Så gör ni en lönekartläggning

 

Lönekartläggning i statlig verksamhet

Ett bra tips för att analysera löneskillnader mellan män och kvinnor är Partsrådets metodstöd. De kallar det för Välkommen till BESTA-vägen.

Metoden kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheter och bygger på att analysen integreras det i den lokala lönebildningsprocessen. Parterna på central nivå på det statliga avtalsområdet är överens om att BESTA-vägen är ett bra sätt att identifiera och undvika osakliga löneskillnader.

Till BESTA-vägen

Lönekartläggning i bolag

För dig som är anställd i privat verksamhet eller ett bolag med statligt uppdrag finns verktyget Analys Lönelots.

Till lönelotsen