Spargris, mynt och miniräknare

Hur möter jag en medlem som är missnöjd med nya lönen?

Här är några saker som kan vara bra för dig som förtroendevald att ha med dig när du pratar med en medlem som hade förväntat sig ett högre påslag i lönerevisionen.

Har du frågor?

Din närmsta styrelse kan i de flesta fall ge bäst svar om lönearbetet på just din arbetsplats. Självklart kan du som förtroendevald också höra av dig till ST Direkt på 0771-555 444.

Prata – och lyssna in – med avstamp i vad du vet

Missnöje med den nya lönen kan spegla många saker. Ibland handlar det om förväntningar som helt enkelt inte går att infria med hänsyn till löneutrymmet. Andra gånger finns det skäl att titta närmre på om en medlem är lönesatt på ett sätt som behöver uppmärksammas och åtgärdas – antingen i kommande lönerevisioner eller här och nu.

Med koll på löneläge, löneprinciper och -kriterier, samt hur det lokala facket resonerat med arbetsgivaren inför lönerevisionen har du en bra grund att stå på för att möta en medlem som inte fick det lönepåslag den förväntade sig. Osäker själv? Prata med din närmsta styrelse!

Ingen eller låg löneökning? Då kan det behövas särskilda insatser

I flera av våra centrala avtal står att medlemmar som inte får någon eller en mycket liten löneökning kan ha rätt till särskilda insatser för att i framtiden få en bättre löneutveckling. Det kan till exempel handla om att arbetsgivaren behöver ta fram en handlingsplan tillsammans med medarbetaren.

Missnöje med lönen kan innehålla andra viktiga lärdomar

Själva lönen är så klart ofta det viktigaste för den enskilde medlemmen, men ibland finns också andra viktiga lärdomar att dra utifrån vad kollegor berättar. Här är några saker att lyssna efter.

  • Missgynnande och diskriminering – till exempel utifrån kön, bakgrund eller föräldraledighet – kan vara svårt att få syn på, men får aldrig påverka lönesättningen. Här behövs ofta både långsiktigt och kortsiktigt arbete. Till exempel är arbetsgivaren skyldig att regelbundet genomföra lönekartläggningar.
  • Kan det finnas andra skevheter i lönesättningen mellan olika grupper av anställda som facket och arbetsgivaren missat att fånga upp?
  • Behöver det göras mer för att det ska bli tydligare för medlemmar hur det lokala lönearbetet går till och vilka kriterier som finns inför nästa revision?