Verktyg för likabehandlingsarbete

När du ska arbeta med likabehandling och jämställdhet på arbetsplatsen är det viktigt med rätt kunskap. Här samlar vi verktyg för att arbeta med aktiva åtgärder och mot diskriminering på arbetsplatsen.

Detta är diskrimineringslagen

Nu finns en ny version av OFRs handbok "Vad är diskriminering". Den går igenom bland annat igenom diskrimineringsgrunderna och bevisning, frister och påföljder enligt diskrimineringslagen. Använd den när du arbetar för att förebygga diskriminering på din arbetsplats!

Läs och ladda ner handboken

Arbeta med aktiva åtgärder

Arbetsgivaren ska i samverkan med facket arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. Inom aktiva åtgärder ryms bland annat arbete för att förhindra sexuella trakasserier och årlig lönekartläggning.

Handböcker och guider

Boken Vad är aktiva åtgärder? - en facklig handbok tar upp vad du som facklig kan göra för att driva på arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder.  

Ladda hem boken från ST Butiken

Diskrimineringsombudsmannens guide för att underlätta för arbetsgivare och fackliga organisationer att komma igång med arbetet med diskrimineringslagens aktiva åtgärder.

Guide för aktiva åtgärder

Lönekartläggning

Lönekartläggning är ett viktigt verktyg för att komma åt osakliga löneskillnader mellan könen. Alla arbetsgivare är skyldiga att genomföra en lönekartläggning om året. Som förtroendevald är din roll att se till att arbetsgivaren följer diskrimineringslagen och att lönekartläggningen sker på rätt sätt. 

Läs mer om lönekartläggning