Verktyg för likabehandlingsarbete

När du ska arbeta med likabehandling och jämställdhet på arbetsplatsen är det viktigt med rätt kunskap. Här samlar vi verktyg för att arbeta med aktiva åtgärder och mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Detta är diskrimineringslagen

Nu finns en ny version av OFRs handbok "Vad är diskriminering". Den går igenom bland annat igenom diskrimineringsgrunderna och bevisning, frister och påföljder enligt diskrimineringslagen. Använd den när du arbetar för att förebygga diskriminering på din arbetsplats!

Läs och ladda ner handboken

Handbok för att förebygga diskriminering

Sedan 2017 ska arbetsgivaren i samverkan med facket arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Boken Vad är aktiva åtgärder? - Är en facklig handbok är till för dig som vill engagera dig på din arbetsplats. Boken tar upp sådant du som facklig kan göra för att driva på arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder.  

Ladda hem boken från ST Butiken

Diskrimineringsombudsmannens guide för att underlätta för arbetsgivare och fackliga organisationer att komma igång med arbetet med diskrimineringslagens aktiva åtgärder.

Guide för aktiva åtgärder