Skapa ett effektivt team

Som styrelse utövar ni ett gemensamt ledarskap. Därför är det viktigt att styrelsen är en väl fungerande arbetsgrupp. En grupp där ni trivs tillsammans, förstår uppdraget, vet era roller och åstadkommer resultat.

Hur skapas ett team?

För att ni ska ta er dit krävs att ni som grupp lägger lite tid på att:

  • Lära känna varandra
  • Klargöra era mål och uppdrag
  • Klargör hur styrelsen ska arbeta 
  • Klargör vilket arbete som ska fördelas 

Tips för hur du får en fungerande styrelse

  1. Börja mandatperioden med att prata om era förväntningar på arbetet och varandra 
  2. Skapa en gemensam bild av detta.
  3. Ta tid till att prata om hur ni vill jobba ihop och era spelregler.
  4. Träffas ni sällan? Lägg då tiden på att ha de stora diskussionerna och att göra roliga saker. Att ni lär känna varandra underlättar distansmöten. 
  5. Se till att alla är delaktiga i arbetet. 
  6. Fundera på hur ni gör styrelsearbetet inkluderande och normkritiskt. Vilka är ni? Hur jobbar ni ihop? Vilka idéer släpper vi fram? 

Bli ett effektivt team

Varför är vissa grupper effektiva och får saker att hända medan andra grupper snurrar runt i samma diskussion hela tiden utan att ta sig vidare? FIRO-modellen är en förklaringsmodell som visar när en grupp är som mest effektiv, och hur ni kan arbeta i er grupp för att nå dit.

Läs om hur ni kan bli ett effektivt team