Ledarskap i ST

Att vara förtroendevald är också att vara ledare. När dina medlemmar utser dig att företräda dem i olika sammanhang har du också fått ett ledarskap, som innebär ett ansvar. Bilden av ST formas genom hur du och övriga förtroendevalda utövar ert ledarskap.

Vad är ledarskap?

Ledarskapet en fråga om:

  • Vad du gör
  • Vilka resultat du och dina fackliga kollegor uppnår
  • Hur du utövar ditt ledarskap

Du som ordförande

Alla förtroendevalda är ledare men ordföranden har en särskilt utpekad ledarroll. Som ordföranden ska du både leda, representera och utveckla den fackliga verksamheten.

I uppdragsbeskrivningen för ordföranden kan du läsa mer om detta.