Ledarskap i ST

Att vara förtroendevald är också att vara ledare. När dina medlemmar utser dig att företräda dem i olika sammanhang har du också fått ett ledarskap, som innebär ett ansvar. Bilden av ST formas genom hur du och övriga förtroendevalda utövar ert ledarskap.