Så når du ut på arbetsplatsen

Här är fyra snabba tips för hur du och dina fackliga kollegor kan nå ut med er kommunikation på er arbetsplats.

1. Var stolta i bild och språk

Använd ett språk som peppar och lyfter upp ert arbete. Berätta vad ST har fått igenom på arbetsplatsen. Ibland går det inte i detalj att beskriva vad man som fackförbund har vunnit, tänkt då på att på olika sätt kan visa att ST är: stolta, glada, ödmjuka, upprymda, förväntansfulla inför en viss uppgift, process eller ett visst uppnått resultat.

2. Visa upp även det ni inte fått igenom

Ett partsarbete kräver ett givande och tagande, det är helt okej att inte alltid få igenom allt medlemmarna vill. Genom att berätta vad ni drivit visar upp att ni varit aktiva och företrätt medlemmarna.

3. Berätta varför ni finns

I alla kontakter med medlemmarna försöka få med varför ST är relevant på just er arbetsplats. Försök att berätta vilka problem ST kan lösa, har löst eller på vilket sätt ST gör skillnad på arbetsplatsen.

4. Var gärna personliga

Bifoga en bild på en glad/arbetsam/stolt styrelse i era mail till medlemmarna. Skriv gärna vad vilka frågor ni har jobbat med på styrelsemötet eller vilka frågor ni hoppas kunna lyfta nästa gång ni träffar arbetsgivaren.

Bonustips!

Om ni skickar ut månadsbrev till medlemmarna kan ni samla ihop den information ni skickat och koppla ihop med verksamhetsberättelsen i slutet av året. Det blir en tydlig igenkänning för medlemmarna och mindre administrativt arbete för er som förtroendevalda.