Riktlinjer för förhandling

Förhandlingsverksamheten är en central och viktig fråga i ST. Därför har STs förbundsstyrelse tagit fram ett dokument med riktlinjer för hur förhandlingsprocessen ska gå till och vilket inflytande din avdelning har i sina förhandlingar.

Riktlinjerna anger avdelningarnas formella inflytande inför, under och efter en avtalsrörelse. Utöver det inflytandet kommer att finnas ett antal olika metoder och aktiviteter som säkrar en så hög delaktighet, och därmed så stort inflytande som möjligt, från avdelningarna både inför framtagandet av yrkande som när det gäller att följa förhandlingsprocessen.

Avdelningarnas, och därmed förbundets medlemmars, inflytande över förbundets agerande och ställningstaganden i löne- och villkorsfrågor sker vid olika tillfällen och måste i ett inflytandeperspektiv betraktas i sin helhet.

Avdelningarnas inflytande sker därför i följande sammanhang:

  • Vid kongressen avseende övergripande löne- och personalpolitik
  • Vid förbundsstämman avseende principiella utgångspunkter och frågeställningar inför kommande avtalsrörelser samt avseende riktlinjer för förhandlingsverksamheten
  • Enligt riktlinjer för förhandlingsverksamheten.

Den tidsplanering som förbundsstyrelsen gör för förhandlingsverksamheten ska ta hänsyn till behovet av lokal förankring.

Förbundets riktlinjer kommer regelbundet ses över av förbundsstyrelsen.