Förhandlingsframställan

En förhandlingsframställan skriver du när du vill kalla till förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL). I framställan ska det framgå att du begär förhandling och vad förhandlingen ska handla om.

Arbetet med en förhandling börjar vanligtvis genom en förhandlingsframställan från arbetsgivaren. Det finns inte reglerat i lag eller centrala avtal om hur långt före förhandlingen kallelsen ska komma, men som förtroendevald ska du få skälig tid på dig att gå igenom eventuellt material och diskutera frågan med din styrelsen eller medlemmarna på arbetsplatsen.

Om du själv vill påkalla en förhandling måste du skicka en förhandlingsframställan till motparten. Den bör vara skriftlig, och det ska framgå att du begär förhandling och vad du vill förhandla om. Det ska framgå att du är representant för fackförbundet ST, men du behöver inte ange dina argument i framställan. Du är inte bunden av vad du skrivit i framställan, utan kan ändra dina yrkanden vid själva förhandlingen.

Om arbetsgivaren vill kalla dig till förhandling gäller samma regler. När du tar emot en förhandlingsframställan är det bra om du bekräftar mottagandet och bokar tid och plats för förhandlingen.