Så arbetar du målstyrt

Så arbetar du målstyrt

Vill du lära dig att arbeta efter tydliga mål som ger resultat? Vi har tagit fram en modell för att hjälpa dig på vägen.

Modellen bygger på att ni gemensamt i gruppen arbetar igenom punkt för punkt. Detta verktyg kan ni till exempel använda er av för att omsätta verksamhetsplanen i praktiken. Modellen nedan är ett stöd i planeringen och till viss del uppföljningen. Verktyget hjälper även till att hålla kurs och fokus under genomförandet. 

Läget - Gör en lägesanalys

En lägesanalys kan ni göra genom att ställa er följande frågor i gruppen:

 • Hur är situationen nu? 
 • Vad är utgångsläget? 
 • Vart befinner vi oss? 
 • Vad vet vi om målgruppen till vilken vi vänder oss- vilka är de och vad har de för fackliga behov?

Syftet med att ställa de här frågorna är att ni skapar er en gemensam bild av läget och era förutsättningar. Det gör det lättare att sätta mål.

Målet - Ett mål ska vara tydligt, mätbart och realistiskt 

Därför är det viktigt att ni i gruppen frågar er är:

 • Vad vill vi uppnå med vårt arbete? 
 • Hur vill vi att det ska vara, vad är vår målbild?

Aktiviteter - Så når vi målet

Genom att fråga er själva och bestämma följande saker underlättar ni för att nå målet:   

 • Vad ska vi göra för att nå målet? Hur ska vi göra det? Lägg gärna fram flera förslag och rusa inte in i de första. Våga testa nya sätt! Håll fokus på målgruppens behov. Når ni målgruppen genom det ni tänkt?
 • Vilka resurser har vi? Resurser kan vara personer, tid eller pengar.
 • Vem ska göra vad? Tydliggör vem som ansvar för vad. 
 • Tänk på att det finns personer utanför styrelsen som kan tänka sig att bidra med sin tid och kunskap som till exempel medlemmar, arbetsplatsombud med flera.
 • När ska det vara gjort? Tidsätt! 

Gå gärna tillbaka och revidera metoden om det inte finns nog med resurser för att nå målet. Även målet kanske måste revideras. 

Uppföljning- När ska vi följa upp? Vem är ansvarig?

Sätt gärna upp en tidplan för uppföljning, det är bra att följa upp under arbetets gång. Ibland måste målet omformuleras men håll gärna i det ni bestämt och ändra inte för mycket, risken finns att man istället fastnar i planeringsprocessen. När arbetet eller projektet är genomfört är det dags att utvärdera och lära.

Ibland fastnar man i lägesanalysen och har svårt att komma vidare. Ett tips är att börja med målet- hur vill vi att det ska vara? Våga dröm bortom de hinder som finns i första hand, det kan öppna upp för många nya idéer för att ta sig förbi de utmaningar som finns.