Lärande utvärdering

När en process/ett projekt är avslutad är det bra att göra en utvärdering av målet, metoderna och resurserna. Syftet är att lära till nästa gång.

En bra utvärdering svarar på följande frågor:

  • Hur ser resultatet ut av vårt arbete? Nådde vi målet?
  • Vad har fungerat bra?
  • Vad har fungerat mindre bra?
  • Hur har tidsplanen hållits?
  • Har det fungerat bra med de resurser vi haft?
  • Hur har ansvarsfördelningen fungerat? 
  • Vilka lärdomar drar vi av detta?

Skriv ner vad ni lärt er av arbetet och ta fram era anteckningar inför nästa projekt. De kan komma till stor användning inte minst när ni sätter upp mål för ert arbete.