Effektivt styrelsearbete

Vårt viktigaste uppdrag är att sätta medlemmen i centrum. Därför är det viktigt med ett effektivt styrelsearbete.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att sköta det dagliga fackliga arbetet, stötta arbetsplatsombud och mer lokala styrelser samt att leda er del av organisationen. 

Utgångspunkt

Styrelsearbete i ST kan ske på flera olika nivåer beroende på hur ni har organiserat er på er myndighet eller bolag. Här utgår vi från uppdragen som ni har om ni ingår i en styrelse närmast medlemmarna. 

Mallar och stöd

Nedan hittar du färdiga mallar som kan fungera som exempel på hur ni i er avdelning kan dokumentera era årsmöten eller protokollföra era styrelsemöten. Det finns en årsmötesmall för avdelningar med sektioner och en för avdelningar utan sektioner.