I höst startar vårt nya mentorskapsprogram

Vill du delta i vårt mentorskapsprogram?

Har du erfarenhet av fackligt arbete som du vill dela med dig av – eller vill du ha hjälp att utvecklas i ditt förtroendeuppdrag? I höst startar vårt nya mentorskapsprogram.

Anmälan stängd

Till och med 16 september var det möjligt att anmäla sig till den här omgången av vårt mentorskapsprogram. Intresset har varit stort och självklart kommer vi att återkomma i nyhetsbrev och andra kanaler om det blir aktuellt med en ny omgång nästa höst!

Som mentor får du möjlighet att hjälpa någon annan som är förtroendevald inom Fackförbundet ST att hitta verktygen för att lyckas med sitt uppdrag. För adepten innebär tillgången till en mentor ofta ett stort stöd, samtidigt som ni båda får chans att nätverka mellan olika avdelningar och lära er mer av varandra. Studier har visat att lyckade mentorskap bidrar till personlig utveckling både för mentorer och adepter.

Som deltagare kommer du att bli inbjuden till en gemensam träff i höst som kommer att ske digitalt. Under träffen kommer vi prata om hur ni som mentorer och adepter kan arbeta tillsammans och få bästa möjliga utbyte av varandra. Denna träff kommer att följas upp av 1–2 träffar under 2021.

Har du frågor eller vill veta mer?

Hör av dig till Niklas Tempte, niclas.tempte@st.org, eller Anna Lindman, anna.lindman@st.org.