I höst startar vårt nya mentorskapsprogram

Vill du delta i vårt mentorskapsprogram?

Har du erfarenhet av fackligt arbete som du vill dela med dig av – eller vill du ha hjälp att utvecklas i ditt förtroendeuppdrag? I höst startar vårt nya mentorskapsprogram och nu söker vi deltagare som vill vara med!

Som mentor får du möjlighet att hjälpa någon annan som är förtroendevald inom Fackförbundet ST att hitta verktygen för att lyckas med sitt uppdrag. För adepten innebär tillgången till en mentor ofta ett stort stöd, samtidigt som ni båda får chans att nätverka mellan olika avdelningar och lära er mer av varandra. Studier har visat att lyckade mentorskap bidrar till personlig utveckling både för mentorer och adepter.

Som deltagare kommer du att bli inbjuden till en gemensam träff i höst som kommer att ske digitalt. Under träffen kommer vi prata om hur ni som mentorer och adepter kan arbeta tillsammans och få bästa möjliga utbyte av varandra. Denna träff kommer att följas upp av 1–2 träffar under 2021.

Vi behöver din intresseanmälan senast 16 september

Vill du bli mentor åt någon annan som är förtroendevald inom Fackförbundet ST? Eller söker du ett bollplank som kan hjälpa dig att utvecklas i ditt uppdrag? Gör en intresseanmälan direkt här nedan. Innan vi vet hur många som anmält sig kan vi tyvärr inte garantera att alla som vill vara med blir matchade just den här gången – men ju fler som söker, desto större möjligheter till fler bra matchningar!

Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig till Niklas Tempte, niclas.tempte@st.org, eller Anna Lindman, anna.lindman@st.org.

Intresseanmälan