Organisera chefen

Chefer och medarbetare kan ha olika förutsättningar för sitt fackliga arbete. Därför är det bra att er avdelning tänker till om hur ni ska organisera era chefsmedlemmar utifrån era förutsättningar.

När ni i avdelningen funderar kring hur ni ska organisera era chefsmedlemmar kan det vara bra att tänka kring frågor som:

  • Hur ser organisationen ut i övrigt?
  • Hur många chefsmedlemmar finns det?
  • Hur vill chefsmedlemmarna göra och vad tycker övriga medlemmar?

Oavsett hur ni gör är det viktigt att säkerställa chefsmedlemmarnas inflytande och påverkan och att de är en del av medlemskommunikationen samt blir inbjudna till sina medlemsmöten.

Chefssektion, chefsansvarig i styrelsen eller bara medlem?

Organisering av chefer kan se ut på olika sätt. Ett sätt är att de är med i samma klubbar och sektioner som alla andra medlemmar. Då får de själva använda sitt sunda förnuft kring vilka möten de är med på och inte.

Ett annat alternativ är att ni har en chefssektion eller en chefsklubb. Då är chefmedlemmarna separat organiserade i en egen sektion. Det innebär att de har egna möten och en egen inflytandeprocess, precis som vilken sektion som helst.

Ytterligare ett alternativ är att ha en chefsansvarig i avdelningsstyrelsen. Det kan vara ett bra alternativ när cheferna inte vill ingå i den ordinarie organisationen men av någon anledning inte vill organisera sig i en egen sektion eller om avdelningen inte har sektioner. Den chefsansvariga i avdelningsstyrelsen är då ansvarig för att komma ihåg chefernas frågor i avdelningens arbete och för att organisera och säkerställa chefernas inflytande, medlemsmöten och kommunikation.

STs chefsmedlemskap

ST har ett särskilt medlemskap för chefer. Lyft det när chefen undrar över sina förmåner eller när du värvar nya chefsmedlemmar till förbundet.