Demokrati och organisation

STs högsta beslutande organ är kongressen. Men ST består också av klubbar, sektioner, avdelningar och så klart en förbundsstyrelse. Här kan du läsa om hur du arbetar med att skapa en bra facklig organisation på er arbetsplats.