Demokrati och organisation

STs högsta beslutande organ är kongressen. Men ST består också av klubbar, sektioner, avdelningar, förbundsstyrelse och förtroendevalda med mera.