Fredrik Andersson, skyddsombud på Arbetsförmedlingen
Fredrik Andersson, skyddsombud på Arbetsförmedlingen

Skyddsombud berättar - Fredrik Andersson

Här på st.org syns några av STs skyddsombud lite extra. De ger sina bästa tips för ett bra arbetsmiljöarbete, varför de blev medlemmar i ST och vilka arbetsmiljöutmaningar de ser för tillfället. Här ger Fredrik Andersson från ST inom Arbetsförmedlingen några goda råd. Våga agera, kom ihåg att arbetsmiljölagen är en skarp lag och den ska arbetsgivaren följa, är ett av hans råd.

Fredrik Andersson är född 1973. Hans familj består av fru Susanne och barnen Freddie, Tobias, Daniel.

Fredriks fritidsintressen är, bland annat, träning, bilar, vara ute i skog och natur. Den senaste lästa boken är "Dopning, dieter och drivkrafter” av Mats Kardell/Katarina Johnsson och hans favoriträtt är skaldjursvarianten av Paella.

Hans bästa inköp hittills är hans nya svarta skjorta och på  semestern vill han helst ha sol och värme och väldigt trevligt

Hans favorithockeylag är Leksand - även om uppförsbacken är lång och brant.

Varför blev du medlem i ST?

Tyckte det var det självklara facket

Hur länge har du varit skyddsombud?

- Jag har varit arbetsmiljöombud under några år i avdelningen. Var också skyddsombud några år på min ordinarie arbetsplats på AF Köping, samt huvudskyddsombud en kort period i Västmanlands län (innan Af blev EN myndighet). 

Största fackliga utmaning just nu på svensk arbetsmarknad?

Hur vi får in nyanlända i arbetslivet. 

Hur länge har du varit fackligt förtroendevald inom ST och vilket uppdrag har du nu?

– I drygt 10 år, är nu vice ordförande i Avdelningsstyrelsen (Arbetsförmedlingen)

Vid sidan av lön och inflytande är arbetsmiljö den viktigaste frågan för STs medlemmar. Vad behöver ST göra för att bli vassare på arbetsmiljöområdet?

-    Gå ut tydligt och offentligt om vad vi tycker i arbetsmiljöfrågorna. Samla in de viktigaste signalerna från avdelningarna och driv dem. Jag tycker att det nybildade arbetsmiljönätverket för förtroendevalda i förbundet är en mycket bra start.

Vilka är dina bästa råd till den som funderar på att bli skyddsombud?

- Våga agera, kom ihåg att arbetsmiljölagen är en skarp lag och den ska arbetsgivaren följa! Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. 

Vilken fråga var din största utmaning som skyddsombud?

- Den psykosociala arbetsmiljön. Jag gjorde psykosociala skyddsronder som var mycket uppskattade av både chefer och medarbetare. Men jag kommer ihåg att det var ett ganska ensamt uppdrag. Som arbetsmiljöombud jobbar man ju mycket själv. 

Vilka arbetsmiljöutmaningar ser du inom Arbetsförmedlingen?

- Först och främst de höga sjuktalen inom myndigheten, den gäller att få ner dem rejält. Men vi måste också jobba med att minska arbetsbelastningen och göra något åt den fysiska arbetsmiljön – lokalfrågan till exempel.

Vi har startat en process gemensamt med arbetsgivaren angående de höga sjuktalen och det är bra, men det behövs fler åtgärder dels för att få tillbaka de som är sjuka men framförallt undvika att personalen blir sjukskrivna. Myndigheten måste arbeta mycket mer proaktivt för att undvika sjukskrivningar och arbeta med rehabilitering av de som tyvärr redan hamnat där.

När det handlar om arbetsbelastningen är det många faktorer som spelar in, mycket handlar om att ha närvarade chefer som ser och kan coacha medarbetarna, men det handlar även om förenklingar i ärendehanteringen (administration), bättre IT- system mm.

När det handlar om lokaler så måste det finnas plats för alla medarbetare, det ska säkerställas att det är en bra arbetsmiljö, aktivitetsbaserade arbetsplatser kanske inte är det mest lämpliga när man har sådana arbetsuppgifter som vi har inom myndigheten med mycket myndighetsutövning.  

Vilket råd vill du ge regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när det gäller satsningar på arbetsmiljöområdet? 

- Ge oss resurser, både personella och verktyg för att klara uppdraget, prioritera arbetsmiljön på våra myndigheter. Ekvationen är enkel: satsar man på arbetsmiljön har man igen det genom att man får medarbetare som är på plats, mår bra och sannolikt utför ett bra arbete!