Motverka hot och våld

För att förebygga hot och våld är det viktigt att arbeta proaktivt och ha en bra dialog med arbetsgivaren. Huvudskyddsombudet på din arbetsplats och arbetsmiljöverkets hemsida är två bra resurser för att få veta mer om hur du motverkar hot och våld på din arbetsplats.

Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Det är viktig att arbeta aktivt för att förebygga risken för att hot och våld förekommer. Arbetsmiljöverket är en mycket bra källa för information om hur du kan arbeta proaktivt och förebyggande mot hot och våld.

Så förebygger du hot och våld

Kartlägg riskerna för hot och våld

Dialogen är viktig

Som skyddsombud är det viktigt att du har en dialog med den chef som är ansvarig för arbetsmiljön om du misstänker att hot och våld förekommer.

Så har du en bra dialog om arbetsmiljö

Använd huvudskyddsombudet

På större arbetsplatser finns i allmänhet ett huvudskyddsombud som samordnar skyddsombuden – vänd dig till huvudskyddsombudet om du känner dig osäker i någon fråga som du har att hantera.

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.