Kvinna med munskydd sitter framför datorn på jobbet

Corona sätter skyddsombudens arbete på prov

När arbetslivet vänds upp och ner till följd av en global pandemi hamnar arbetsmiljöfrågorna oundvikligen i fokus. Därmed också skyddsombuden, vars uppdrag går ut på att verka för en god arbetsmiljö. Robert Tkalcic, huvudskyddsombud på Polismyndigheten i region Väst, berättar om hur coronapandemin har påverkat hans uppdrag.

Det är nog ingen överdrift att påstå att arbetsmiljöfrågorna ligger Robert Tkalcic, 39 år, varmt om hjärtat. Sitt första uppdrag som skyddsombud fick han 2006, samma år som han påbörjade sin anställning som operatör på polisen i Göteborg.

Arbetsmiljöfrågorna fick honom att 2011 engagera sig fackligt, hos Fackförbundet ST. Sedan 2014 arbetar han heltid som huvudskyddsombud.  

Skyddsombud - ett uppdrag i arbetsmiljöns tjänst 

Att fullfölja sitt uppdrag som skyddsombud i en tid av social distansering och distansarbete har sina utmaningar. Arbetsplatsbesök bIir färre, av förståeliga skäl, och det blir svårare att följa upp arbetsmiljöarbetet.

Enligt Robert Tkalcic har vardagen varit mindre stressig det senaste halvåret på grund av pandemin. Men det har också varit en väldigt prövande tid för tilliten mellan förtroendevalda och arbetsgivarföreträdarna.  

Hur har coronapandemin påverkat arbetsmiljön på din arbetsplats?

På arbetsplatsen har man vidtagit de åtgärder som kunnat göras med distansering i våra lokaler. Men då verksamheten kräver att man är på plats har distansarbete inte varit möjlig. Medarbetare som tillhör en riskgrupp har dock tillfälligt fått andra arbetsuppgifter som kan utföras på distans.

Hur har coronapandemin påverkat ditt uppdrag som skyddsombud?

Resvanorna har ändrats. Möten sker ofta via telefon eller video. Det har både sina för- och nackdelar för samspelet och dialogen på våra möten. Corona har gjort min vardag mindre stressig, men jag upplever också en viss begränsning i min roll som skyddsombud. Nu går det inte att besöka arbetsplatser och följa upp arbetsmiljöarbetet på samma sätt som tidigare.

Aldrig tidigare har jag blivit kontaktad av så många medarbetare

Vilka arbetsmiljöutmaningar har du fått brottas med som en följd av coronapandemin?

Pandemin har inneburit nya arbetsmiljöutmaningar och orsakat en oro som påverkar alla medarbetare på ett eller annat sätt. Aldrig tidigare har jag blivit kontaktad av så många medarbetare. Olika lösningar för att minimera riskerna i arbetsmiljön har genomförts beroende på hur förutsättningarna har sett ut lokalt. Anpassningsbehoven har dock inte tolkats som viktiga av chefer på vissa ställen. Det har orsakat en hel del oro och frustration.

Om du jämför tiden före och efter Corona – har det blivit lättare att arbeta med arbetsmiljöfrågor nu?

Jag skulle säga att det blivit svårare att jobba med arbetsmiljöfrågor. Till en början hamnade allt fokus, av naturliga skäl, på corona. Detta har lett till att det har varit svårare att besöka arbetsplatser eller medarbetare. 

Vilka lärdomar från pandemin tar du med dig i ditt fortsatta arbetsmiljöarbete?  

Coronapandemin har tidvis visat sig vara en prövning för arbetsrelationer. Både mellan medarbetare och chefer, men också mellan förtroendevalda och arbetsgivarföreträdare. Tilliten har satts på prov. Jag ser gärna att vi i fortsättningen arbetar mer med att förstärka tilliten inom vår organisation. 

Vidare kommer vi sannolikt behöva tänka om när det gäller hur vi nyttjar våra lokaler och hur dessa är utformade. En del medarbetare sitter i öppna kontorslandskap medan andra delar rum. Vi har också några gemensamma lokaler som är trånga, som till exempel pentryn och mötesrum. Under coronapandemin blir en möteslokal med tio platser plötsligt för liten när avstånd behöver hållas samtidigt som varannan stol tas bort. Lösningen består förmodligen av en mix av flexibilitet och, när det är möjligt, distansarbete.