Aktivitetspaket

Aktivitetspaketen finns för att underlätta för dig som förtroendevalda att arrangera en enklare värvningsaktivitet på din arbetsplats, oavsett vart i organisationen du arbetar.

Aktivitetspaketen är ett sätt att arrangera en värvningsaktiviet på din arbetsplats! Aktivitetspaketen innehåller ett färdigt upplägg, material ni behöver samt möjlighet att beställa fika eller lättare förtäring - som finansieras av kanliet. Välj ett tema som passar din arbetsplats och arrangera en värvningsaktivitet för medlemmar och potentiella medlemmar! 

Fika - för att förebygga stress

Ett kortare avbrott i det vardaliga arbetet, i form av en fika är en av de enklaste metoderna för att arbeta förebyggande med stress. En fikapaus ger inte bara en chans till ett avbrott i arbetet utan också en möjlighet att utbyta kunskap, information eller prata om något annat än arbete med sina kollegor. 

Beställ här

Friskvård - viktigare än någonsin

Friskvård och rörelse i vardagen är en av de viktigaste prioriteringanra vi kan göra för att förebygga stress och förbättra arbetsmiljön i vardagen. Aktivitetspaketet ger möjlighet att lyfta vikten av att använda friskvårdsbidraget eller friskvårdtimmen. Vi passar även på att ge små tips på förebyggande friskfaktorer för invidiven, arbetsgruppen och arbetsplatsen. 

Beställ här

För en bättre arbetsmiljö - Glöm inte OSA

En bra arbetsmiljö kommer inte av sig själv! För att förbättre arbetsmiljön måste man tillsammans prata om arbetsmiljön på arbetsplatsen, jobba systematiskt och förebyggande. Aktivitetspaketet innehåller underlag kring sociala och organisatorisk arbetsmiljö, friskfaktorer och hur man med små knep kan arbeta långsiktigkt för en bättre arbetsmiljö. 

Beställ här