Aktivitetspaket

Aktivitetspaketen finns för att underlätta för dig som förtroendevald att arrangera en enklare värvningsaktivitet på din arbetsplats, oavsett var i organisationen du arbetar.

Aktivitetspaketen innehåller ett färdigt upplägg, material ni behöver samt möjlighet att beställa fika eller lättare förtäring som finansieras av kansliet. Välj ett tema som passar din arbetsplats just nu och arrangera en värvningsaktivitet för medlemmar och potentiella medlemmar. 

Alla aktiviteter går att genomföra både på plats och på distans.

Ditt nya kollektivavtal

Vårt nya kollektivavtal för det statliga avtalsområdet är klart! Avtalet innehåller bland annat konkurrenskraftiga löneökningar, viktiga segrar för våra medlemmars anställningstrygghet och arbetsmiljö samt bättre villkor för långtidssjuka. Det här aktivitetspaketet gör det enkelt för dig som förtroendevald att berätta om våra vinster i höstens avtalsrörelse.

Detta aktivitetspaket är till för dig som är förtroendevald inom det statliga avtalsområdet, till exempel på en myndighet eller högskola.

Beställ här

Vinsterna med facket

Vad vinner man egentligen på att vara med i facket? Och varför är den fackliga styrkan så viktig? Det här aktivitetspaketet ger en möjlighet att prata om hur facket spelar roll, både för arbetsplatsen och individen. 

Aktiviteten ger också tillfälle att lyfta det lokala arbetet ni förtroendevalda gör för era medlemmar och vilka frågor ni kämpar för. 

Beställ här

Välkomna nyanställda

Lättaste sättet för att värva medlemmar, är genom att välkomna nyanställda. Det bästa är att alla på din arbetsplats, oavsett roll, kan vara medlem i Fackförbundet ST!

Vi har sammanställt tips och vad du kan tänka på när du kommer i kontakt med nyanställda på din arbetsplats. Kom ihåg att alltid börja med att fråga personen om den undrar någonting om facket och avsluta med att ställa frågan om hen vill bli medlem.

Beställ här

Vaccinationsprogram mot stress

Varje år blir hela 41 000 människor sjukskrivna till följd av stress. Det vill vi ändra på! Att så många mår dåligt av stress är ingenting vi måste acceptera. Det går att förebygga. Och vi har mycket att vinna på att stoppa stressen innan den gör människor sjuka. Aktivitetspaketet ger möjlighet att lyfta frågan om hur vi förebygger stress men också varför facket är viktigare än någonsin.

Beställ här

Friskvård - viktigare än någonsin

Friskvård och rörelse i vardagen är en av de viktigaste prioriteringarna vi kan göra för att förebygga stress och förbättra arbetsmiljön i vardagen. Aktivitetspaketet ger möjlighet att lyfta vikten av att använda friskvårdsbidraget eller friskvårdtimmen. Vi passar även på att ge små tips på förebyggande friskfaktorer för individen, arbetsgruppen och arbetsplatsen. 

Beställ här

Fika - för att förebygga stress

Ett kortare avbrott i det vardagliga arbetet, i form av en fika, är en av de enklaste metoderna för att arbeta förebyggande med stress. En fikapaus ger inte bara en chans till ett avbrott i arbetet utan också en möjlighet att utbyta kunskap, information eller prata om något annat än arbete med sina kollegor. 

Beställ här

För en bättre arbetsmiljö - Glöm inte OSA

En bra arbetsmiljö kommer inte av sig själv! För att förbättra arbetsmiljön måste man tillsammans prata om arbetsmiljön på arbetsplatsen, jobba systematiskt och förebyggande. Aktivitetspaketet innehåller underlag kring social och organisatorisk arbetsmiljö, friskfaktorer och hur man med små knep kan arbeta långsiktigt för en bättre arbetsmiljö. 

Beställ här