Aktivitetspaket

Aktivitetspaketen finns för att underlätta för dig som förtroendevald att arrangera en enklare värvningsaktivitet på din arbetsplats, oavsett var i organisationen du arbetar.

Aktivitetspaketen är ett sätt att arrangera en värvningsaktivitet på din arbetsplats! Aktivitetspaketen innehåller ett färdigt upplägg, material ni behöver samt möjlighet att beställa fika eller lättare förtäring - som finansieras av kansliet. Välj ett tema som passar din arbetsplats och arrangera en värvningsaktivitet för medlemmar och potentiella medlemmar! 

Vinsterna med facket

Vad vinner man egentligen på att vara med i facket? Och varför är den fackliga styrkan så viktig? Det här aktivitetspaketet ger en möjlighet att prata om hur facket spelar roll, både för arbetsplatsen och individen. 

Aktiviteten ger också tillfälle att lyfta det lokala arbetet ni förtroendevalda gör för era medlemmar och vilka frågor ni kämpar för. 

Beställ här

Välkomna nyanställda

Lättaste sättet för att värva medlemmar, är genom att välkomna nyanställda! Det bästa är, alla på din arbetsplats kan vara medlem i Fackförbundet ST!

Vi har sammanställt tips och vad du kan tänka på när du kommer i kontakt med nyanställda på din arbetsplats. Kom ihåg att alltid börja med att fråga personen om den undrar någonting om facket och avsluta med att ställa frågan om hen vill bli medlem!

Beställ här

Vaccinationsprogram mot stress

Varje år blir hela 41 000 människor sjukskrivna till följd av stress. Det vill vi ändra på. Att så många mår dåligt av stress är ingenting vi måste acceptera. Det går att förebygga. Och vi har mycket att vinna på att stoppa stressen innan den gör människor sjuka. Aktivitetspaketet ger möjlighet att lyfta frågan om hur vi förebygger stress men också varför facket är viktigare än någonsin! 

Beställ här

Friskvård - viktigare än någonsin

Friskvård och rörelse i vardagen är en av de viktigaste prioriteringarna vi kan göra för att förebygga stress och förbättra arbetsmiljön i vardagen. Aktivitetspaketet ger möjlighet att lyfta vikten av att använda friskvårdsbidraget eller friskvårdtimmen. Vi passar även på att ge små tips på förebyggande friskfaktorer för individen, arbetsgruppen och arbetsplatsen. 

Beställ här

Fika - för att förebygga stress

Ett kortare avbrott i det vardagliga arbetet, i form av en fika är en av de enklaste metoderna för att arbeta förebyggande med stress. En fikapaus ger inte bara en chans till ett avbrott i arbetet utan också en möjlighet att utbyta kunskap, information eller prata om något annat än arbete med sina kollegor. 

Beställ här

För en bättre arbetsmiljö - Glöm inte OSA

En bra arbetsmiljö kommer inte av sig själv! För att förbättra arbetsmiljön måste man tillsammans prata om arbetsmiljön på arbetsplatsen, jobba systematiskt och förebyggande. Aktivitetspaketet innehåller underlag kring social och organisatorisk arbetsmiljö, friskfaktorer och hur man med små knep kan arbeta långsiktigt för en bättre arbetsmiljö. 

Beställ här