Person som halvligger på stol

Förebygga stress - viktigare än någonsin

När antalet sjukskrivningar på grund av utbrändhet och utmattning ökar måste vi arbeta aktivt för att förebygga stress och skapa en hållbar arbetsmiljö. Fackförbundet ST vill att alla våra medlemmar ska ha ett hållbart arbetsliv.

Att förebygga stress handlar om att skapa ett hållbart arbetsliv. För alla. Det innebär bland annat att arbeta för en minskad arbetsbelastning och att arbeta proaktivt mot långvarig negativ stress. Genom det kan vi skapa ett arbetsliv som du trivs i, och orkar med.   

Ett hållbart arbetsliv skapas både genom organiserat fackligt arbete och genom små förändringar i vardagen som var och en kan måna om. Att ta en ordentlig rast varje arbetsdag och vara noggrann med att ta ut sin friskvårdstimme kanske låter som småsaker, men genom att göra det arbetar du aktivt för att förebygga stress i din vardag.

Men, för att kunna ta din rast och för att ha tid till friskvårdstimmen måste förutsättningarna finnas där, därför är även enkla frågor fackliga frågor. 

Vill du förebygga stress på din arbetsplats? 

 1. Ta en fikapaus med dina kollegor.
 2. Planera in och ta ut din friskvårdstimme, varje vecka.
 3. Prata med och engagera dig i Fackförbundet ST på din arbetsplats. 

Om du inte är medlem i ST än, men vill bli, klickar du på länken nedan för att fylla i medlemsansökan!

Bli medlem

STs förslag för en mer hållbar arbetsmiljö

 • Vi vill att regeringen ser över den statliga arbetsgivarpolitiken för att bättre kunna styra myndigheterna. På så vis kan ledarskap och medarbetarskap få ta plats och utvecklas.  
 • Minska på och förebygg onödig och tidskrävande administration. Avsätt tiden till att utveckla ledarskap och medarbetarskap.  
 • Regeringen bör använda regleringsbreven till myndigheterna för att sätta upp mål för en god arbetsmiljö och för att minska och motverka sjukskrivningar.  
 • När stora politiska beslut genomförs och som får konsekvenser för personalen på en myndighet ska regeringen göra en risk- och konsekvensanalys.   
 • Vi vill att regeringen ger direktiv till myndigheterna att chefer ska ges utbildning i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. 
 • Chefer i statlig verksamhet måste ges goda förutsättningar för att utöva sitt ledarskap. ST vill att chefer får mer stöd kring administration, ekonomi, kommunikation och personaladministration.  
 • Vi vill att det anställs fler medarbetare som kan ge detta stöd. Det är också viktigt att personalgrupperna inte är för stora. 
 • Arbetsgivaren ska göra polisanmälan när det inträffat en incident på arbetsplatsen. Det är inte rimligt att den medarbetare som utsatts för hot och våld ska polisanmäla.  
 • Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning för chefer och medarbetare. Nyanställda i staten ska få en utbildning om de särskilda förutsättningar som gäller för de som arbetar på medborgarnas uppdrag. En påbyggnadsutbildning för de som varit anställda några år och en särskild utbildning för chefer ska också finnas.