E-kurs för chefer personlig effektivitet

Onlinekurs för chefer: personlig effektivitet

I den här utbildningen får du lära dig hur du kan hitta en bättre balans i din egen vardag. Vi går igenom vanemönster och konsten att prioritera och planera sin tid. Att bli mer effektiv handlar om att ställa om sitt arbetssätt – och det tar tid. 

E-kursen innehåller både filmer med fakta och tips, samt checklistor, övningar och arbetsmaterial där du får både insikter och praktiska tips för att förändra synsätt och arbetssätt.  

Få mer gjort och sänk din stressnivå

Utbildningen leds i filmavsnitten av Rickard Naring. Utbildare och seniorkonsult med mångårig erfarenhet av att utbilda och coacha personer i att sänka sin stressnivå och utveckla sin effektivitet i vardagen. Några av delarna i utbildningen är:

  • tid och förhållningssätt till tiden 
  • konsten att prioritera  
  • tidsplanering – “Plan your work“  
  • håll planen – “Work your plan” 
  • effektiva möten 
  • mail – bästa vän eller fiende 

Gå kursen i din egen takt när du själv vill

Varje kapitel innehåller en film på ca 3-5 minuter med korta faktadelar och inspiration.  Filmerna är kompletterade med tydliga animeringar för att förstärka och få med mycket på kort tid. Totalt tar utbildningen ca 1 timme att gå igenom och du kan hoppa mellan avsnitten och gå tillbaka till de avsnitt som du vill träna mer på.

Starta utbildningen