Medlemsutbildning Tillsammans i ST

Utbildningen Tillsammans i ST ger dig ökade kunskaper om fackets roll och värdet av medlemskapet. Du får veta vad kollektivavtalet står för och hur du kan påverka situationen på din arbetsplats.

Utbildningen tar cirka 1,5 timme att gå igenom (beroende på dina förkunskaper). Den består av fyra avsnitt:

  • Historien om den svenska modellen
  • Kollektivavtal – den svenska modellen
  • Ditt inflytande på facket
  • Framtiden, morgondagens ST

Starta utbildningen

Debatt
Därför deltar Fackförbundet ST i Almedalen

Därför deltar Fackförbundet ST i Almedalen

ST kommer att delta i Almedalen även i år. Men vi vill vara tydliga med att vi inte tycker det är OK att den antidemokratiska organisationen SMR fått tillstånd att delta.
Nyhet

Fackligt engagemang gör skillnad för arbetsplatsen

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är de som gör oss starka. I vår nya medlemsintervjuserie möter du våra medlemmar som delar med sig av sin bild av facket och vad medlemskapet betyder för dem.