Engagerade personer i samtal.

Engagera dig och förbättra din arbetsplats

Att åstadkomma förändring är inte lätt, men det behöver inte vara så svårt heller. Om du har synpunkter på din arbetsplats så tror vi också att du kan bidra till att förbättra den genom att engagera dig fackligt. Redo att göra skillnad? Här är allt du behöver veta för att komma igång.

Vilka förkunskaper krävs?

Här är några exempel på bra egenskaper som brukar bidra till ett effektivt fackligt arbete.

  • Du är intresserad! Både av dina kollegor och deras arbetsvardag.
  • Du är bra på att hålla möten. Mötesteknik kan låta sömnigt, men det är faktiskt en underskattad kvalifikation. Att vara bra på att hålla möten innebär att du lyckas vara tydlig med syftet och att få fram många olika röster. Ett fackligt engagemang bygger på att de som arbetar på en arbetsplats ska kunna påverka den. I grund och botten är det medlemmarnas åsikter du ska driva och då behöver du veta vad de tycker.
  • Du är bra på att kommunicera. Att hålla medlemmar och arbetskollegor informerade om vad den lokala fackverksamheten jobbar med och vilka mål och ambitioner den har gör att du skapar förståelse och opinion kring olika frågor. Då blir det också lättare att driva igenom dem.
  • Du är bra på att förklara. Att vara pedagogisk innebär att fler kan förstå, vilket gör att du lättare når fler och får dem med dig.
  • Du ser helheten och är strategisk. Du kan snabbt skapa dig en bild av vilka steg som behöver tas för att få till en förändring. Besitter du den här egenskapen kan du lättare navigera i förhandlingar och samverkan med arbetsgivaren.

Behöver jag ha koll på arbetsrätt? 

Nej, inte från början. Att ha koll på arbetsrätt är någonting som får många att tveka inför att engagera sig. Men det är någonting som vi stödjer dig i genom utbildningar med mera.

Vad kan ett fackligt engagemang ge mig?

Förutom att du bidrar till en bättre arbetsplats så utvecklas du även på andra plan. Om du väljer att engagera dig fackligt får du bland annat möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper och växa i din yrkesroll.
  
I alla fackliga uppdrag företräder du medlemmar vilket innebär att du får en ledarroll. Du kommer regelbundet att få reflektera kring dig själv och hur du uppfattas av andra. För att uppnå dina mål behöver du hitta ditt sätt att arbeta så du kan driva medlemmarnas åsikter så att det ger resultat.

Genom att vara fackligt engagerad får du ofta tillgång till forum på arbetsplatsen som annars är stängda. Du får träffa ledningen, får information tidigt om förändringar i organisationen och får även ett helhetsperspektiv.

Fackligt aktiva säger ofta att de blivit förvånade över hur stor möjlighet att förändra de faktiskt fått genom sitt engagemang. Att vara med och skapa förutsättningar för en välmående arbetsplats är den största och bästa utdelningen.

Känner du dig redo att börja påverka? 

Vad roligt! Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och berättar mer.