Avtal klart 2017

Frågor och svar – Ditt nya kollektivavtal

Nyligen blev ett nytt centralt kollektivavtal klart för dig som är statligt anställd. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om det nya avtalet.

Vad innebär siffran 6,5 procent?

6,5 procent är det så kallade oenighetsutrymmet. Det innebär att om inte facket på arbetsplatsen och arbetsgivaren kommer överens om något annat i sitt lokala avtal så är det 6,5 som är det löneutrymme som gäller.

Hur är siffran fördelad?

Siffran, eller oenighetsutrymmet är fördelat på 2,2 procent år 1 (i år), 2,0 procent år 2 och 2,3 procent år 3.

Finns det någon lönegaranti för mig som individ?

Nej, avtalet innehåller ingen så kallad individgaranti som automatiskt ger dig en lägsta löneökning. Däremot innehåller avtalet särskilda regler som träder i kraft om du skulle bli utan, eller få en ringa löneökning.

Kontakta ST Direkt på 0771 555 444 för att få veta mer.

Vad gör jag om jag inte får rätt lön?

Störst möjlighet att påverka din lön och din löneutveckling har du utifrån hur du har utfört dina arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att i utvecklingssamtal att få veta vad som förväntas av dig och det är därför som man i lönesamtalet/lönesättande samtalet i dialog med sin chef ska få veta hur man kan påverka sin löneutveckling.

Att du inte får en viss procent behöver i sig inte vara något fel, det finns ingen garanti för det. Vad man som enskild individ får bygger på tillämpning av de kriterier som finns och eventuella satsningar.

Läs mer om hur du kan påverka din lön här

Vad är skillnaden mellan lönesättande samtal och lönesamtal? Vad gäller hos mig?

Lönesamtal är ett samtal som du har med din chef som följs av en facklig förhandling mellan ST och arbetsgivare för att sätta din nya lön. I ett lönesättande samtal förhandlar du din lön direkt med chefen. Blir du och din chef inte överens så kan du förklara dig oenig. Då kan ditt lokala fack och arbetsgivaren förhandla om din lön om de inte är överens om att biträda på något annat sätt.

Prata med din arbetsgivare eller en förtroendevald på din arbetsplats om vilken modell som gäller hos er och hur du kan få stöd från ditt lokala fack. Fråga särskilt efter hur du kan förbereda dig på bästa sätt. Information kan finnas på intranät med mera. Oavsett modell är det A och O att du förbereder i god tid inför samtalet.

Hur länge gäller avtalet?

Avtalet gäller tre år, alltså till och med 30 september 2020.

Varför gick ni med på att minska antalet semesterdagar som man kan spara?

Det gjorde vi för att vi skulle få igenom andra viktiga frågor för medlemmarna. Vi lyckades bland annat få igenom högre premieinbetalning när man är föräldraledig och vab:ar som betyder mycket när man väl går i pension, vi fick också ett bättre personskadeavtal i nivå med övriga arbetsmarknaden och vi lyckades rädda rätten till flyttersättning.

Ibland måsta man avstå något som arbetsgivaren vill ha får att få det man själv vill ha. Alla förhandlingar är ett givande och ett tagande. Vi hoppas också att det kommer att innebära att arbetsgivaren tar sitt ansvar för arbetsmiljön och låter anställda tas ut den semester som de har rätt till.

Har du en arbetsgivare som inte låter dig ta ut se semesterdagar som du har rätt till ska du kontakta ST Direkt på  0771 555 444.

Jag har redan många sparade semesterdagar kvar, vad händer med dem?

Du kommer att få fem år på dig att ta ut sem.

Hur mycket tjänstepension kommer jag att få tack vare det nya avtalet?

Din tjänstepension bestäms av en rad faktorer så det går inte att ge någon exakt prognos. Men för de som kommer att vara föräldralediga och vab:ar kommer större premier betalas in vilket kommer att leda till en bättre tjänstepension. Vi talar om så mycket som tusentals kronor och dessutom livsvarigt. Beroende på hur mycket man är föräldraledig och vab:ar så kommer det ha stor betydelse.

Vad är centrala och lokala förhandlingar?

Centrala förhandlingar i staten sker mellan fyra parter, Arbetsgivarverket, Seko, Saco-S och OFR/S.P.O. ST ingår i förhandlingskartellen OFR/S.P.O och tillsammans tecknar vi centrala kollektivavtal som sätter ramarna för hela den statliga sektorn.

Lokala förhandlingar sker efter att de centrala förhandlingarna är klara. Det är förhandlingar mellan fack och enskilda arbetsgivare, till exempel Arbetsförmedlingen eller Skatteverket. Det centrala avtalet fungerar som ett stöd i de lokala förhandlingarna.

De lokala avtalen reglerar villkor utifrån förutsättningarna hos varje enskild Arbetsgivar. Därför skiljer sig lokala avtal ofta mellan olika arbetsgivare och från de centrala avtalen.

Vad betyder oenighet?

Oenighet inträffar när fack och arbetsgivare inte kommer överens i sina lokala förhandlingar på arbetsplatsen. När oenighet inträffar faller parterna tillbaka på de villkor som finns nedskriva i det centrala avtalet.

Fler vanliga frågor och svar