4 personer har möte på en äng.

De nya ”Ur och Skur-kontoren” förväntas bli standard inom 5 år 

Aktivitetsbaserade kontor har blivit populära hos många svenska arbetsgivare. Att den totala kontorsytan blir mindre gör det till en kostnadseffektiv lösning samtidigt som många också vittnar om ökad produktivitet.  

Nu sneglar flera svenska myndigheter på den senaste trenden – Det kontorslösa kontoret. Liksom med flexkontoren så har du ingen fast kontorsplats. Faktum är att du inte har något kontor alls. Konceptet går ut på att du arbetar under bar himmel. Inspirationen har hämtats från förskolekonceptet ”I ur och skur”.  

– Det finns mycket pengar att spara på att helt slopa alla lokalkostnader, säger Marie Lustig, GD på Allmänna Polygrafregistret (APR) i ett pressmeddelande. Vi ser många andra vinster med utomhuskontor, som att man hittar nya spännande mötesplatser och kommer närmare medborgarna.  

Vi måste hänga med i den moderna utvecklingen. Medborgarna förväntar sig snabb service där de är.   

Forskarna har länge intresserat sig för utomhusarbete och dess effekt på hälsa och produktivitet.  

–  Att praktiskt få uppleva naturen stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Mycket tyder på att anställda arbetar bättre där det finns naturmaterial och växtlighet, säger arbetsmiljöforskaren Arne P. Rilbäck. Den friskaste yrkesgruppen är trädgårdsmästare och utifrån det har vi drivit hypotesen att det är den friska luften som bidrar till en god hälsa.  

– Som statlig myndighet har vi en skyldighet att använda våra anslag på ett så effektivt och ansvarsfullt sätt som möjligt, säger Marie Lustig. Därför tittar vi hela tiden på sätt att hålla nere våra kostnader. Dessutom ser vi andra långsiktiga fördelar som bättre tillgänglighet och friskare medarbetare. 

Enligt pressmeddelandet finns det planer på att utrusta tjänstemän med GPS och utveckla en app där medborgare kan hitta sin närmsta handläggare.  

– Vi måste hänga med i den moderna utvecklingen, säger Marie Lustig. Medborgarna förväntar sig snabb service där de är.   

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.

Hur de anställda ska göra när det är regn, snö eller storm framgår inte i pressmeddelandet. ST har sökt Marie Lustig för en kommentar. I ett SMS svarar hon: ”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”.  

Beslut om införandet av utomhuskontor på svenska myndigheter väntas fattas den 1 april 2020.  

Låter det här bra? 

Nej, det tycker inte vi heller. Det är bara ett aprilskämt från vår sida. Men de sparkrav som ställs på myndigheter blir alltmer orealistiska. ST arbetar för att minska effektiviseringstrycket på statliga verksamheter. Det är inte rimligt att arbetsmiljön och villkoren i staten försämras år efter år.  

Därför tycker vi att de sparkrav som finns i ramanslagssystemet som styr myndigheternas budget behöver förändras.