Brev till Myndighetschefer

"Som framgår i de statliga ramavtalen har parterna på alla nivåer har ett gemensamt ansvar för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män", skriver STs ordförande i ett brev till Sveriges myndighetschefer. Du kan läsa brevet i sin helhet här nedan

Hej

Som du säkert känner till minskar löneskillnaderna mellan män och kvinnor snabbare inom de statliga verksamheterna än på resten av arbetsmarknaden. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, i snitt har kvinnor i staten fortfarande 8,7 procent lägre lön än män (att jämföra med 13,2 procent på övriga arbetsmarknaden). Detta leder också till att kvinnor får lägre pensioner.

Som framgår i de statliga ramavtalen har parterna på alla nivåer har ett gemensamt ansvar för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Såhär inför internationella kvinnodagen den 8 mars vill vi därför gärna påminna om att det börjar bli dags att göra årets lönekartläggning. Från och med i år är det lag på att alla verksamheter med fler än tio anställda ska genomföra årlig lönekartläggning.

Det tycker vi på ST är bra. Väl genomförda lönekartläggningar är det mest effektiva verktyget för att synliggöra och åtgärda löneskillnader. Som stöd i detta arbete finns bland annat Partsrådets verktyg Besta vägen och den kunskap som lokala förtroendevalda har om er organisation.

Vi hoppas att du som myndighetschef vill arbeta tillsammans med oss i ST för att åtgärda osakliga löneskillnader så att staten kan fortsätta vara en föregångare i att utjämna skillnader mellan kvinnors och mäns löner. Vårt mål i ST är lika lön för likvärdigt arbete.

Med vänliga hälsningar

Britta Lejon
Ordförande i Fackförbundet ST

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444