Avtalsrörelsen 2020

Under avtalsrörelsen förhandlar fackförbunden och arbetsgivarsidan om de övergripande centrala kollektivavtalen. Just nu är STs uppfattning att avtalsrörelsen bör skjutas upp till hösten.

De centrala avtalen är stora och generella och ger en ram för de lokala förhandlingarna som sedan sker på arbetsplatsnivå. De lokala avtalen förhandlas därför först efter att de centrala avtalen är påskriva av oss och arbetsgivarsidan.   

Här kan du se hur ditt nya kollektivavtal blir till

Arbetsgivarverket

Exakt när förhandlingarna med Arbetsgivarverket börjar är oklart. Under en normal avtalsrörelse hade dessa börjat vid midsommar. Då överlämnar vi våra krav till motparten och de ger oss sina. Under augusti – september sker sedan de verkliga förhandlingarna. Målet är att ha ett nytt avtal klart till 1 oktober 2020.

Här förhandlar vi om centrala avtal för dig som jobbar på en myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Här återfinns stora och små arbetsplatser som exempelvis Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Polisen och Konjunkturinstitutet.

Till sidan för Arbetsgivarverket

Almega

Först ut att förhandla är Almegas olika branscher (Tågföretagen, Kommunikation och Järnvägsinfrastruktur). Här kommer förhandlingar att ske under våren 2020

Bransch Tågföretagen

Här förhandlar ST för dig som är tågvärd, kundtjänstpersonal, lokförare, tekniker eller administrativ- samt ledningspersonal inom spårtrafiken. Exempel på företag inom branschen är SJ AB, Green Cargo, Roslagståg, Öresundståg, MTR och olika tåg- och underhållsverkstäder.

Till sidan för bransch Tågföretagen

Bransch Kommunikationsföretage

Här förhandlar ST för dig som jobbar inom post- och flygområdet. Exempel på företag inom branschen är PostNord, Swedavia, CityMail, Ängelholms flygplats samt Bring.

Till sidan för bransch Kommunikationsföretagen

Bransch Järnvägsinfrastruktur

Här förhandlar ST för dig som jobbar inom järnvägsinfrastrukturarbeten vid nyanläggande, byggande, drift och underhåll, service samt reparation av järnvägar, spårvägar och tunnelbanor eller därmed sammanhängande verksamheter. Exempel på företag inom branschen är InfraNord, JB Rail och Rallarn AB.

Till sidan för bransch Järnvägsinfrastruktur

 

Nyhet

Så ser vi på nuläget i avtalsrörelsen

Under veckan beslutade förbundsstyrelsen att Fackförbundet STs inställning är att årets avtalsförhandlingar bör skjutas upp. Här kan du läsa mer om hur vi ser på den kommande avtalsrörelsen.