Avtal2020

Avtalsrörelsen 2020

Nu börjar avtalsrörelsen 2020. Under avtalsrörelsen förhandlar fackförbunden och arbetsgivarsidan om de övergripande centrala kollektivavtalen.

De centrala avtalen är branschövergripande och ger en ram för de lokala förhandlingarna som sedan sker på arbetsplatsnivå.  

Här kan du se hur ditt nya kollektivavtal blir till

Fem områden

Fackförbundet ST förhandlar på fem olika avtalsområden. Arbetsgivarverket, Bransch Spårtrafik, Bransch Kommunikation, Bransch Järnvägsinfrastruktur och Lernia.

Först ut att förhandla är Almegas olika branscher. Här kommer förhandlingar att ske under våren 2020

För Arbetsgivarverkets del börjar förhandlingarna vid midsommar. Då överlämnar vi våra krav till motparten och de ger oss sina. Under augusti - september sker sedan de verkliga förhandlingarna. Målet är att ha ett nytt avtal klart till 1 oktober 2020.

  • Arbetsgivarverket: Här förhandlar vi om centrala avtal för dig som jobbar på en myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Här återfinns stora och små arbetsplatser som exempelvis Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Polisen och Konjunkturinstitutet.

Till sidan för Arbetsgivarverket

  • Almega bransch Språrtrafik: Här förhandlar ST för dig som är tågvärd, kundtjänstpersonal, lokförare, tekniker eller administrativ- samt ledningspersonal inom spårtrafiken. Exempel på företag inom branschen är SJ AB, Green Cargo, Roslagståg, Öresundståg, MTR och olika tåg- och underhållsverkstäder.

Till sidan för bransch Spårtrafik

  • Almega Bransch Kommunikation: Här förhandlar ST för dig som jobbar inom post- och flygområdet. Exempel på företag inom branschen är PostNord, Swedavia, CityMail, Ängelholms flygplats samt Bring.

Till sidan för bransch Kommunikation

  • Almega bransch Järnvägsinfrastruktur: Här förhandlar ST för dig som jobbar inom järnvägsinfrastrukturarbeten vid nyanläggande, byggande, drift och underhåll, service samt reparation av järnvägar, spårvägar och tunnelbanor eller därmed sammanhängande verksamheter. Exempel på företag inom branschen är InfraNord, JB RAil och Rallarn AB.

Till sidan för bransch Järnvägsinfrastruktur

  • Almega Lernia Utbildningsföretag: Här förhandlar vi för dig som jobbar på Lernia.