Samverkansavtalet

Här hittar du det statliga samverkansavtalet. Den 1 januari börjar ett nytt samverkansavtal att gälla men du kan läsa det redan nu.

Läs pressmeddelandet om det nya samverkansavtalet.

Ett särskilt material kommer att skickas ut till förtroendevalda vars uppdrag innefattar att förhandla lokala samverkansavtal.