Affärsverksavtalet

Detta är affärsverksavtalet

Avtalet gäller på arbetsgivarsidan de affärsverk, myndigheter samt bolag som tillhör Arbetsgivarverkets sektor Affärsverk och infrastruktur. Med arbetsgivaren avses i avtalet respektive affärsverk, myndighet eller bolag.