Vi begär medling

Press
I förra veckan avvisade Arbetsgivarverket samtliga våra yrkanden i de pågående pensionsförhandlingarna. Vi har inte fått förhandla frågorna klart och därför kommer vi i OFR/S,P,O* att begära medling gällande tjänstepensionsavtalet för 100 000 statligt anställda. Det nuvarande pensionsavtalet löper ut den 31 december 2015.

- Vi i facket vill fortsätta förhandla. Vi har reviderat våra yrkanden till att fokusera på de mest angelägna områdena till en nivå som är acceptabel för våra medlemmar och borde vara rimlig även för arbetsgivaren. När Arbetsgivarverket trots det avvisar alla våra yrkanden stänger de en dörr. Vi bedömer att vi som parter därför inte klarar av att lösa det här på egen hand, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/S,P,O.   

Arbetsgivarverket gav oss i somras ett ultimatum om att vi skulle släppa våra medlemmars frågor. Det var vi inte beredda att göra då och det är vi inte beredda att göra nu. Den 22 september sa Arbetsgivarverket upp pensionsavtalet och det löper ut vid årsskiftet.

- Vi vill ha lösningar i viktiga framtidsfrågor som är angelägna för båda parter. Hur ska vi få fler anställda att orka jobba till sin pensionsålder? Vi har presenterat flera förslag för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv exempelvis att använda Trygghetsstiftelsen mer och möjligheter att trappa ned i arbetstiden i slutet av arbetslivet. Det är anmärkningsvärt att Arbetsgivarverket är så ointresserade av dessa frågor, fortsätter Åsa Erba Stenhammar.  

Det finns också andra utestående frågor som hur ska säkerheten kunna garanteras då Arbetsgivarverket höjer pensionsåldern för bland annat framtida flygledare och officerare.

*OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

För mer information:
Sofia Johansson, pressansvarig Fackförbundet ST, på telefon 070-314 52 73
Daniel Skoglund, pressansvarig Officersförbundet, på telefon 076-525 40 85
Jimmy Mannung, pressansvarig, Polisförbundet, på telefon 070-310 07 45