Var tredje anser att det har blivit lägre i tak inom staten

Press
Fackförbundet STs nya arbetsmiljöundersökning Temperaturmätare 2016 har över 2 500 medlemmar svarat på frågor om sin arbetsmiljö på statliga myndigheter, bolag, verk och universitet. Temperaturmätaren 2016 visar att 33 procent av medlemmarna upplever att det har blivit lägre i tak på statliga arbetsplatser de senaste tre åren.

STs medlemmar beskriver att det handlar om kontrollerande chefer, undanhållande av information, risker för att bli utskälld inför arbetskamrater och rädsla för att bli utfryst.

- Att öppenheten minskar är inte bra för våra medlemmar eller för arbetsplatsen. Men det är inte heller bra för samhället eftersom tysta verksamheter inte utvecklas säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

De som är anställda i staten har meddelarskydd. Trots det så är det 32 procent som inte instämmer i påståendet att de kan framföra kritiska uppfattningar externt till media och 23 procent som är osäkra. Sammantaget är det över hälften av de svarande medlemmarna som inte vet eller inte upplever att de kan slå larm om oegentligheter.  

- Vår undersökning visar att det finns risk för att statliga arbetsplatser blir mer slutna för allmänheten. Det är tydligt att många statliga arbetsplatser måste jobba mer med ett öppet klimat. Jag vill också se en utbildning för statstjänstemän för att öka kunskapsnivån om de unika förutsättningar som råder inom staten, kommenterar Britta Lejon.

Vi i Fackförbundet ST vill se en obligatorisk statstjänstemannautbildning för medarbetare och chefer. Anställda inom staten har särskilda regler och ett särskilt ansvar. I förlängningen handlar det om att medborgarna ska ha förtroende för att myndigheter upprätthåller samhällsfunktioner, rättssäkerhet och saklighet på ett korrekt sätt.