Utlokalisera inte, satsa på nya statliga jobb

Press
Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi har idag berättat att de avser flytta hela eller delar av sju myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Regeringen menar att 500 jobb utlokaliseras.    

- Vi delar regeringens ambition att hela Sverige ska hålla ihop och att alla medborgare ska kunna få god statlig service. Men regeringens förslag tillför inga nya jobb utan de flyttar på befintliga. Vi tycker istället att de statliga verksamheterna ska byggas ut och fler ska anställas, exempelvis behöver Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Länsstyrelserna mer resurser för att vara tillgängliga även på mindre orter, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Både Statskontoret och Riksrevisionen har utvärderat tidigare utlokaliseringar av statliga myndigheter. De utvärderingarna visar att varje utflyttat jobb i genomsnitt kostar 1 miljon kronor och att myndigheterna tappar verksamhetsfart som tar flera år att hämta igen. De visar också att det inte skapas några nya jobb utöver de jobb som utlokaliseras.

- Vi vill att regeringen tar till sig den fakta som expertmyndigheterna har presenterat. Regeringen avser inte att skicka med några pengar till de sju myndigheter som ska flyttas. Vi är oroliga för myndigheternas verksamheter när de inte ges bra förutsättningar. Risken finns att myndigheten tvingas skära ned bland antalet anställda istället, fortsätter Britta Lejon.

Det ställer till problem både för verksamhet och för våra medlemmar att deras arbetsplatser nu ska flyttas många mil. Det bör ligga i regeringens intresse att flytten sker på ett smidigt sätt och regeringen behöver ta ansvar för hela genomförandet. Det vore bättre om myndighetsledningarna och Arbetsgivarverket framöver tog ett större ansvar för utflyttningen för att värna verksamheten. Vi ser gärna lokala omställningsavtal på varje myndighet.  

- Vi är mitt i en avtalsrörelse på det statliga området och vi driver att vid en myndighetsflytt bör det betraktas som arbetsbrist om arbetsplatsen flyttar långt bort. Istället vill Arbetsgivarverket att medlemmen ska säga upp sig själv. Det gör stor skillnad för den enskilde, bland annat ekonomiskt, avslutar Britta Lejon.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444