Svenskt Näringsliv ger en felaktig bild av Arbetsförmedlingen

Nyhet
I Rapport söndagen den 14 augusti kritiserar Edward Hamilton, expert från Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingens arbete med att matcha arbetssökanden till de lediga jobb som finns. För att stryka under sin kritik hävdar Svenskt Näringsliv att Arbetsförmedlingen har en budget som är nästan lika stor som Maltas BNP och att det finns nästan lika många arbetsförmedlare som poliser. 

- Att jämföra Arbetsförmedlingens budget med Maltas BNP är grovt missvisande. Har Svenskt Näringsliv så låg tilltro till styrkan i sina egna argument att de måste ta till stora överdrifter för att framföra sitt budskap, undrar Britta Lejon förbundsordförande för Fackförbundet ST. 

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag, de pengar som används för att driva myndigheten och betala löner, lokalhyror med mera, är mindre än en tiondel så stort som Maltas BNP. För 2016 har Arbetsförmedlingen ett förvaltningsanslag på 6,4 miljarder kronor som kan användas för arbetet att hjälpa arbetssökande att hitta jobb och företag att hitta arbetskraft. 

Antalet arbetsförmedlare och experter hos Arbetsförmedlingen är ungefär 10000 personer. Det innebär att det finns mer än 50 procent fler poliser som ingår i Polismyndighetens kärnkompetens ute i de olika polisregionerna. Enligt Polisens senaste årsredovisning finns det idag drygt 15500 poliser med kärnkompetens i regionerna och ytterligare 1000 arbetar i polisens centrala funktioner. Till detta kommer 11700 övriga anställda som bidrar till polisens arbete.  

- Våra medlemmar på Arbetsförmedlingen ägnar mycket tid för att lyssna in och förstå arbetsgivarnas behov. Att det gör ett bra jobb bevisas av att 91 procent av de arbetsgivare som använde Arbetsförmedlingens tjänster under 2015 sa sig vara nöjda med den hjälp de fått, 77 procent av arbetsgivarna anser också att de fått tillräckligt många sökanden till de jobb de utlyst. 

- Trots att våra medlemmar på Arbetsförmedlingen gör ett bra jobb räcker deras insatser inte till. Arbetsgivare, regering och politiker på olika nivåer måste ta sitt ansvar för att få till stånd förutsättningar för en bättre matchning. Det handlar bland annat om regelbunden kompetensutveckling i arbetslivet, ett tryggare och mer inkluderande arbetsliv, en skola som ger alla elever förutsättningar att få en god utbildning samt om en bostadspolitik som gör det möjligt för människor att bosätta sig där de kan finna en anställning, avslutar Britta Lejon.  
 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444