STs sympatiblockad mot Ryanair avblåst

Nyhet
Sent igår kom beskedet att konflikten mellan det danska Servicefacket/FPU och Ryanair upphört. Det betyder att STs sympatiblockad mot Ryanair är avblåst.

Bakgrunden till STs varsel om sympatiblockad var, i korthet, att det danska Servicefacket/FPU under en längre tid försökt nå en överenskommelse om kollektivavtal med Ryanair i Danmark.

Ryanair vägrade konsekvent att teckna kollektivavtal. Dansk domstol beslutade att det danska Servicefacket hade rätt att vidta konfliktåtgärder mot Ryanair. Därför begärde  Servicefacket sympatiåtgärder från, bland annat, ST.

Varslet innebar att om Ryanair omdirigerade flygtrafik från Kastrup och Billund till Sturup, Landvetter eller Ängelholm på grund av konflikten i Danmark skulle STs medlemmar inte utföra arbetsuppgifter som var kopplade till Ryanairs omdirigerade flygplan. Varslet omfattade ett 30-tal medlemmar på vardera Sturup och Ängelholm och ett 80-tal medlemmar på Landvetter.

Varslet skulle trätt i kraft i dag (18 juli) klockan 12.00.

Marie-Therese Gyllhede

Marie-Therese Gyllhede

Central ombudsman
08-790 51 56