Ställningstagande från ST inom Postnord

Nyhet
ST inom Postnord har tagit ett ställningstagande med anledning av att Postnords ledning fått kritik för att inte använda kollektivavtalsenliga villkor i upphandling. Här nedan finns ställningstagandet i sin helhet.

" Postnords ledning har fått hård kritik för att inte använda kollektivavtalsenliga villkor i upphandling av underleverantörer inom vissa delar av transportverksamheten.

För oss i ST inom Postnord är det en självklarhet att kollektivavtal ska finnas på alla nivåer och att vi ska värna om den svenska modellen.

Vi anser att detta är en stor fråga för våra politiker att se över eftersom problematiken finns i hela branschen och inte bara i Postnord.

En tydligare lagstiftning borde finnas i hela Sverige samt EU. Konkurrens på lika villkor ska råda.

Avdelningsstyrelsen i ST inom Postnord"

Kristofer  Björklund

Kristofer Björklund

Avdelningsordförande
010-436 19 85
Debatt
ST inom Postnord kräver: Utveckla verksamheten

ST inom Postnord kräver: Utveckla verksamheten

Knyt inte upp verksamheten kring produkter vars marknad minskar - utveckla istället, kräver ST inom Postnord.