ST uppmanar statliga bolag: Lämna Svenskt Näringsliv!

Nyhet
Fackförbundet ST kräver att de statliga bolagen lämnar Svenskt Näringsliv. Bara på ett enda år pumpar bolagen in lågt räknat över 30 miljoner kronor i organisationen och står i hög grad bakom arbetsgivarnas opinionsbildning.

- Det är högst anmärkningsvärt och helt orimligt, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en intervju i tidningen Arbetet.

Hon säger det, bland annat, mot bakgrund av rapporten Tala med förstånd, som offentliggörs i dag. I denna granskar ST de statliga bolagens koppling till Svenskt Näringsliv. STs medlemmar finns inte bara på myndigheter. Var sjunde medlem arbetar inom ett hel- eller delägt statligt bolag.

I rapporten ställer ST fyra krav:

  • De statliga bolagen ska lämna Svenskt Näringsliv.
  • Regeringen bör ta fram riktlinjer för de statliga bolagens opinionsbildning.
  • De ska redovisa vilka organisationer de är medlemmar i eller stöder, och hur stora belopp de betalar till dem.
  • Statliga bolag bör på samma sätt som kommunala omfattas av offentlighetsprincipen, och bolagens personal bör ha meddelarfrihet på samma sätt som andra statligt anställda.

Till artikeln

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444