ST lämnar yrkande för löneavtal inom bransch kommunikation

Press
Idag lämnar Fackförbundet ST våra yrkanden inom bransch kommunikation till arbetsgivarorganisationen Almega. De viktigaste frågorna för STs medlemmar är att löneutvecklingen ska vara i nivå med branschen och andra delar av arbetsmarknaden och att arbetsmiljön ska förbättras.

- STs medlemmar vill ha avtal med ett värde, där löneökningen fastställs i siffror, som sedan ligger till grund för den individuella lönesättningen, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Fackförbundet STs utgångspunkt för nya avtalet är en ettårig avtalsperiod.

Våra medlemmar utsätts för stor stress och starka påfrestningar på grund av omfattande nedskärningar och besparingar. Risken för stressrelaterade sjukdomar ökar. Vid planering av arbetstiden ska hänsyn tas till hur arbetstidsförläggning kan påverka arbetstagarens hälsa. I strävan mot en bättre arbetsmiljö behöver tillämpningen av arbetstiderna analyseras.

- Medarbetarnas stress måste minska och vi vill därför att en översyn av arbetstidsparagraferna i avtalet ska genomföras. Syftet är att varje medlem ska få tid till återhämtning och kunna skapa balans mellan arbete och fritid. Det behövs också en gemensam tolkning av arbetstidsparagraferna så att eventuella missförstånd undviks, kommenterar Britta Lejon.

Nedskärningar och verksamhetsövergångar innebär också att många medlemmar upplever en stor otrygghet. Därför menar vi att skyddet för anställningar, ersättningar och uppsägningar behöver förbättras.

- Det finns idag ett bra omställningsavtal inom PostNord. Det vill vi att alla våra medlemmar inom bransch kommunikation ska omfattas av och därför driver vi detta i avtalsrörelsen, avslutar Britta Lejon.

Vi har också ett krav om flexpension, vilket i innebär en extra avsättning till pensionen samt rätt att trappa ned arbetstiden i slutet av arbetslivet.

Förhandlingarna med Almega bransch kommunikation gäller drygt 4 000 ST-medlemmar på bland annat PostNord, Swedavia, Menzies Aviation AB, EPN och Aviator. Det nuvarande avtalet för denna bransch löper ut 31 juli 2016.